• تصاویر اسلایدر صفحه نخست 11 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 12 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 13 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 14 - حذف نشود

فراتر از اخبار

 • انتشار صورتهای مالی نمونه جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

 • انتصاب سه عضو جدید در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 • همنشینی پژوهشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 • پرونده صوتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 • کتاب تابلو خوانی منتشر شد

 • ضرورت اصلاح مرجع انتظام بخشی حسابرسی با وضع قانون

Loading
Loading
 • انتشار صورتهای مالی نمونه جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

 • انتصاب سه عضو جدید در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 • همنشینی پژوهشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 • پرونده صوتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 • کتاب تابلو خوانی منتشر شد

 • ضرورت اصلاح مرجع انتظام بخشی حسابرسی با وضع قانون

Loading

ورود اعضا

سمینارها و دوره‌های آموزشی