آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1398

عنوانتاریخ انتشار
فراخوان ارسال مقاله برای گروه همنشینی پژوهشی ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پیوستن چهار موسسه بزرگ حسابرسی به پویش 500 با ارزش ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گزارش عمومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
رفع ممنوعیت موسسه پرایس ‌واترهاوس‌کوپرز از حسابرسی در هند ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
امنیت سایبری در صدر ریسکهای کسب وکار در بریتانیا ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ارائه اطلاعات بهتر در مورد ترکیبهای تجاری ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
حسابداران آینده ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
وضع جریمه بر قصور در حسابرسی برای اولین بار در غنا ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مقایسه دستمزد حسابدار مدیریت در امارات متحد عربی ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
دیدگاه سرمایه گذار درباره اصلاحات پیشنهادی برای استاندارد قراردادهای بیمه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کتاب معامله‌گری به روش ایچیموکو منتشر شد ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
اعتبار گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کتاب الگوها و نمودارهای اسرارآمیز در بازارهای مالی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
برنامه ریزی استمرار کسب وکار بنگاه و راهبردهای کاهش ریسک ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
موسسه دیلویت در صدر ارائه دهندگان خدمات بازرگانی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
زیر سوال رفتن کیفیت حسابرسی موسسه های خیریه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
خبرنامه جدید و خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
پیش نویس اصلاحات در استاندارد ابزار مالی بخش عمومی ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
دیدگاه عضو هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دیدگاههای فردی درباره شکل گیری و آموزش حرفه حسابداری در اندونزی ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
آمادگی حرفه حسابداری در سنگاپور برای آینده دیجیتال ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
افزایش اعتماد در میان بنگاههای کوچک و متوسط در بریتانیا ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
شراکت موسسه یی وای با بانکداری باز نیجریه ۹ شهریور ۱۳۹۸
شرکت در پیمایش 5 دقیقه ای درباره حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر ۶ شهریور ۱۳۹۸
نمونه تشریحی: طراحی پیامدهای یادگیری برای دوره آموزشی بخش عمومی ۶ شهریور ۱۳۹۸
اظهارنظر درباره سند گفتگو در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر ۲ شهریور ۱۳۹۸
مرحله دوم پروژه نرخ پیشنهادی بین بانکی ۲ شهریور ۱۳۹۸