آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1398

عنوانتاریخ انتشار
دستورالعمل ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد ۳۰ تیر ۱۳۹۸
افزایش همکاری دو هیئت با تدوینگران استانداردهای ملی ۲۹ تیر ۱۳۹۸
تقویت مربوط بودن گزارشگری مالی ۲۹ تیر ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی ۲۳ تیر ۱۳۹۸
فهرست فرصتهای پژوهشی سازمان حسابرسی اعلام شد ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری همکاری جمعی برای کیفیت ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت امنا تلاش برای هدف مشترک ۱۹ تیر ۱۳۹۸
راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 34 ۱۶ تیر ۱۳۹۸
تقویت منافع عمومی (گزارشی از رئیس هیئت نظارت بر بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) ۱۰ تیر ۱۳۹۸
اصلاحات پیشنهادی در کتاب جیبی فرایند انجام کار ۱۰ تیر ۱۳۹۸
دومین همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ۵ تیر ۱۳۹۸
چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب وکار و بازرگانی ۵ تیر ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی ۳ تیر ۱۳۹۸
50 میلیون دلار جریمه برای مؤسسه حسابرسی کی پی ام جی ۳ تیر ۱۳۹۸