آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1395

عنوانتاریخ انتشار
تغییر زمان برگزاری آزمون ورودی ۲۹ آبان ۱۳۹۵
همایش پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در شبکه بانکی کشور ۲۹ آبان ۱۳۹۵
خلاصه نشست هیئت امنا در اکتبر 2016 ۲۹ آبان ۱۳۹۵
نوآوری در مدارک انجمن حسابداران خبره و رسمی ۲۶ آبان ۱۳۹۵
تقلب و فساد در حرفه حسابداری ۲۶ آبان ۱۳۹۵
رهنمود در زمینه خطر امنیت سایبری ۲۶ آبان ۱۳۹۵
سخنرانی هانس هوگرورست درباره برنامه کار هیئت استانداردها ۲۶ آبان ۱۳۹۵
تاکید بر نقش مهم سازمانهای بین المللی در رفاه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
انتشار برنامه کار برای توسعه پایدار در سال 2030 ۲۵ آبان ۱۳۹۵
نشست هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۲۵ آبان ۱۳۹۵
خلاصه نشست همنشینی مشاوره استانداردهای حسابداری ۲۵ آبان ۱۳۹۵
انتشار برنامه کاری هیئت استانداردها ۲۴ آبان ۱۳۹۵
انتخاب دبیر کل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران ۲۳ آبان ۱۳۹۵
ترجمه‌های جدید عبری و اسپانیایی ۲۳ آبان ۱۳۹۵
سودمندی به کارگیری استانداردهای بین المللی ۲۳ آبان ۱۳۹۵
کمک بانکها به موسسه های کوچک ۲۲ آبان ۱۳۹۵
انتشار فایل صوتی نشست هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۲۲ آبان ۱۳۹۵
انتصاب عضو جدید در کمیته مشورتی ۲۲ آبان ۱۳۹۵
دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ۲۲ آبان ۱۳۹۵
شروع بررسی جهانی سالانه موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط ۱۹ آبان ۱۳۹۵
انتصاب اولین رئیس انجمن حسابداران حرفه ای و رسمی بین المللی ۱۹ آبان ۱۳۹۵
افشای داوطلبانه اطلاعات پیرامون نظارت بر حسابرسان ۱۹ آبان ۱۳۹۵
انتشار ترجمه فرانسوی ۱۹ آبان ۱۳۹۵
الزام شرکتهای سعودی به استفاده از استانداردهای بین المللی ۱۸ آبان ۱۳۹۵
پیشنهاد اعمال تغییرات فنی در استاندارد ۱۸ آبان ۱۳۹۵
فراخوان برای عضویت در هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها ۱۸ آبان ۱۳۹۵
نشست کارگروه حسابرسی زیست محیطی آسوسای ۱۷ آبان ۱۳۹۵
تغییر در فرایند استخدام در موسسه های حسابداری ۱۷ آبان ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه استانداردهای بین‌المللی ۱۷ آبان ۱۳۹۵
نشست کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
برگزاری آزمون تعیین سطح ۱۶ آبان ۱۳۹۵
آزمون حسابدار رسمی ۱۶ آبان ۱۳۹۵
رشد درامد و سود در موسسه های حسایداری در امریکا ۱۶ آبان ۱۳۹۵
فرصت عضویت در هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۱۶ آبان ۱۳۹۵
خطر محرومیت دیجیتال برای بنگاه های کوچک ومتوسط ۱۰ آبان ۱۳۹۵
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۰ آبان ۱۳۹۵
اعلام شراکت انجمن حسابداران رسمی انگلستان وولز با اتحادیه حسابداران و حسابرسان ۹ آبان ۱۳۹۵
خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه ۹ آبان ۱۳۹۵
فرصت شغلی در بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ آبان ۱۳۹۵
نشست شورای مشورتی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ آبان ۱۳۹۵
انتشار دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در قالب اچ‌تی‌ام‌ال ۵ آبان ۱۳۹۵
هشدار در باره کنترل فساد ۵ آبان ۱۳۹۵
پوشش ریسک سرمایه گذاران خارجی با رتبه بندی اعتباری ۵ آبان ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۴ آبان ۱۳۹۵
ارائه رهنمود در باره سایر مزایای پس از خدمت ۴ آبان ۱۳۹۵
لزوم به روزرسانی مقررات راهبری مالی در کمیسیون اروپا ۳ آبان ۱۳۹۵
دومین همایش مالی اسلامی ۳ آبان ۱۳۹۵
نشست مدیرعامل صندوق بین المللی پول با هیئت عالی رتبه ایران ۳ آبان ۱۳۹۵
انتصاب نایب‌رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۳ آبان ۱۳۹۵
معرفی اعضای جدیدکمیته تدوین برنامه پنجساله دوم دیوان محاسبات کشور ۲ آبان ۱۳۹۵
انتشار پیش نویس استاندارد شماره 12 بخش عمومی ۲ آبان ۱۳۹۵
امضای تعهدنامه ۲ آبان ۱۳۹۵
به کارگیری رهنمود اتحادیه اروپا در زمینه مالیات مبادلات مالی ۲ آبان ۱۳۹۵
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱ آبان ۱۳۹۵
اعلام فراخوان برای شرکای ظرفیت سازی سازمانهای حرفه ای حسابداری ۱ آبان ۱۳۹۵
کارگاه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مدرسان ۱ آبان ۱۳۹۵
فایل صوتی نشست هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۱ آبان ۱۳۹۵