میزگرد«راههای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حسابرسی»، نشریه شماره 72

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد«راههای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حسابرسی»، نشریه شماره 72

امروزه پیشرفتهای شگرف و شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کار حسابرسان را به شدت دگرگون ساخته است، از آن جمله:
• افزایش روزافزون کسب وکار الکترونیک و فراگیر شدن محیط کار و تجارت الکترونیک،
• حجم عظیم معاملات تجاری و مستندات مرتبط با آن،
•  تعدد مراجع نظارتی و افزون شدن مقررات و الزامات رعایت،
• انتظار گسترده جامعه از حسابرسان برای وسعت دادن به دامنه خدمات اطمینان بخشی و کیفیت آن، و
• فراگیرشدن گزارشگری مالی الکترونیک.
فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرایط و ابزار کار حسابرسان را نیز تغییر داده است. تصور حسابرسی بدون قلم و کاغذ تا کمتر از یک دهه آینده، دور از ذهن نیست. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات که زمانی به عنوان عامل افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی قلمداد می شد اکنون ضرورتی است که بدون آن انجام فرایند حسابرسی غیرممکن به نظر می رسد.
دغدغه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حرفه حسابرسی، در نوشته ها و آثار صاحبنظران حرفه در دو دهه اخیر به خوبی دیده می شود و کوششهای زیادی نیز برای یافتن مسیر پیشرفت به کار رفته است؛ گرچه پرسشهای بدون پاسخی نیز هنوز مطرح است :
• حرفه حسابرسی چگونه می تواند دانش اعضای خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را افزایش دهد؟
• آیا حرفه حسابرسی باید بیش ازپیش همکاری کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند؟
• حرفه حسابرسی برای به رهبرداری از فناوری اطلاعات، ابزار و فنون مورد نیاز را از کجا می تواند به دست بیاورد؟
• آیا حرفه حسابرسی می تواند مخاطرات فناوری اطلاعات در محیط کسب وکار را ارزیابی کند؟
• حرفه حسابرسی برای حسابرسی شرکتهایی که به طور گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند چه رویکردی را باید دنبال کند؟

 

 

 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.