ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

راهبرد مدیریت مالی

  • فصلنامه راهبرد مدیریت مالی

Loading

راهبرد مدیریت مالی

فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول: محمدرضا رستمی

سردبیر: ابراهیم عباسی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: http://jfm.alzahra.ac.ir

مشخصات محصول

راهبرد مدیریت مالی

فصلنامه

-


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید