ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

پیشرفتهای حسابداری

  • پیشرفتهای حسابداری

Loading

پیشرفتهای حسابداری

دوفصلنامه
علمی-پژوهشی / ISC

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: قاسم حبیب آگهی

سردبیر: محمد نمازی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: http://jaa.shirazu.ac.ir

مشخصات محصول

پیشرفتهای حسابداری

دوفصلنامه

علمی-پژوهشی / ISC


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید