ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

حسابرسان داخلی

  • حسابرسان داخلی

Loading

حسابرسان داخلی

دوماهنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابرسان داخلی ایران

مدیر مسئول: دکتر علی رحمانی

سردبیر: دکتر بیتا مشایخی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: www.hesabrasandakheli.ir

مشخصات محصول

حسابرسان داخلی

دوماهنامه

-


امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید