رویدادهای ایران و جهان

پیشنهاد شورای گزارشگری مالی به شرکتها و حسابرسان برای افشای ریسک ویروس کرونا
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) رهنمودی را به منظور افشای ریسکها و دیگر پیامدهای گزارشگری ناشی از گسترش ویروس کرونا (کووید 19) منتشر کرد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۶
راه اندازی کانون جهانی فرصت شغلی
انجمن بین المللی حسابداران حرفه ای رسمی (AICPA) یک درگاه برخط مشاغل راه اندازی کرد تا به کارشناسان حسابداری در پیدا کردن موقعیتهای شغلی و توسعه شغلی خود کمک کند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۶
برنامه شورای گزارشگری مالی بریتانیا برای نظارت بهتر
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) برنامه هایی را برای «دگرگونی عمده» در کارکردهای نظارتی و سرپرستی خود اعلام کرده است تا به بازرسیهای اجرایی سرعت ببخشد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۲
کتاب راز بورس منتشر شد
کتاب راز بورس (66 راز موفقیت در بورس) منتشر شد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶
تاکید بر گزارش کردن موارد رعایت نشدن مقررات مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جامعه حسابداران رسمی تاکید کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
برگزاری دوره آموزشی برای خبرنگاران سرویس‌های اقتصادی رسانه‌ها
سازمان حسابرسی برای توسعه دانش حسابرسی و افزایش کیفیت گزارش‏‌نویسی ارباب جراید و شفافیت و افزایش اعتماد دولت و عموم جامعه یک دوره آموزشی با عنوان «آشنایی با حرفه و سازمان حسابرسی» را برگزار کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
دستورعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی
دستورعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی که توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی تهیه شده است، در 13 ماده منتشر شد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
مجله شماره 104 حسابرس منتشر شد
موضوع محوری یکصدوچهارمین شماره حسابرس به «استانداردهای حسابداری و حسابرسی صنعت خاص» اختصاص دارد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
انتشار بیانیه نهایی، اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی بیانیه نهایی اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی سال 2019 (IPSAS, 2019) را منتشر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۵۵
توران اکوان به دیار حق شتافت
توران اکوان مدیر اجرایی توانمند و خوش‌ذوق مجله حسابرس به دیار حق شتافت.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۶