رویدادهای ایران و جهان

تاکید بر گزارش کردن موارد رعایت نشدن مقررات مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جامعه حسابداران رسمی تاکید کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
برگزاری دوره آموزشی برای خبرنگاران سرویس‌های اقتصادی رسانه‌ها
سازمان حسابرسی برای توسعه دانش حسابرسی و افزایش کیفیت گزارش‏‌نویسی ارباب جراید و شفافیت و افزایش اعتماد دولت و عموم جامعه یک دوره آموزشی با عنوان «آشنایی با حرفه و سازمان حسابرسی» را برگزار کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
دستورعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی
دستورعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی که توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی تهیه شده است، در 13 ماده منتشر شد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
مجله شماره 104 حسابرس منتشر شد
موضوع محوری یکصدوچهارمین شماره حسابرس به «استانداردهای حسابداری و حسابرسی صنعت خاص» اختصاص دارد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
انتشار بیانیه نهایی، اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی بیانیه نهایی اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی سال 2019 (IPSAS, 2019) را منتشر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۵۵
توران اکوان به دیار حق شتافت
توران اکوان مدیر اجرایی توانمند و خوش‌ذوق مجله حسابرس به دیار حق شتافت.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
کتاب درآمدی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در ایران
کتاب درآمدی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در ایران منتشر شد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۸
محمد مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد:
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
کتاب چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه منتشر شد
کتاب چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه منتشر شد.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
کتاب ذهن زیبا در بورس منتشر شد
کتاب ذهن زیبا در بورس منتشر شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶