رویدادهای ایران و جهان

مجله حسابرس شماره 111 منتشر شد
موضوع محوری یکصدویازدهمین شماره حسابرس به«بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی» اختصاص دارد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶
انتشار مشورتخواهی برای دانشنامه ایکس بی آر ال
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) دانشنامه جدید هیئت در زمینه ایکس بی آر ال را منتشر کرد و این دانشنامه اکنون برای مشورتخواهی همگانی در دسترس است.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۵
تاکید سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار بر ضرورت استانداردهای پایداری
سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار (IOSCO) بیانیه قاطعی در خصوص همکاری و حمایت از استانداردهای جهانی گزارشگری پایداری صادر کرد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
دستیابی به کیفیت حسابرسی در عمل
مقاله «دستیابی به کیفیت حسابرسی در عمل» که توسط معصومه امیری ترجمه شده است منتشر شد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
مدیریت کیفیت کنشمند، دوره ای دیگر در تحول حسابرسی
مقاله «مدیریت کیفیت کنشمند، دوره ای دیگر در تحول حسابرسی» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲
سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک بار، درباره نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دیوان محاسبات کردند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷
افزایش هزینه های شورای گزارشگری مالی بریتانیا برای گذار به ساختار جدید
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) در پیش نویس راهبرد برنامه و بودجه سال 2021 و 2022، را تشریح کرده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۶
تعیین مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات اشخاص متقاضی
خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات اشخاص متقاضی مشمول را تعیین کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۵
ثبت روز حسابدار در تقویم رسمی کشور
شورای فرهنگ عمومی کشور با اعلام پانزدهم آذرماه هر سال به‌عنوان روز حسابدار و درج آن در تقویم رسمی ایران موافقت کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳
مجله حسابرس شماره 110 منتشر شد
موضوع محوری یکصدودهمین شماره حسابرس به «آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات» اختصاص دارد.
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶