ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادهای ایران و جهان

برگزاری دوره آموزشی
جامعه حسابداران رسمی ایران، یک دوره آموزشی با عنوان «دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی» را به مدت 40 ساعت در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می کند.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران برگزار می شود.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
پنجمین کنفرانس  بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه برگزار می شود.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری برگزار می شود.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵
فهرست فرصتهای پژوهشی سازمان حسابرسی اعلام شد
سازمان حسابرسی در جهت اجرای سیاستها و رسالت خود فهرست فرصتها و عناوین پژوهشی را برای عموم دانشگاهیان و اعضای حرفه حسابداری اعلام کرد.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا)
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا) برگزار می شود.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می شود.
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران برگزار می شود.
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری برگزار می شود.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 34
راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 34 (IAS 34) با عنوان «گزارشگری مالی میان دوره ای» در انتشارات سازمان حسابرسی منتشر شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶