اخبار - تیر 99 | مجله حسابرس

چهارمین جشنواره ملی بورس و رسانه، 19 تیرماه 1399
۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴
[ تعداد بازدید : ۶۹ ]
اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری، ۲۰ تیر ۱۳۹۹
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]