اخبار - اردیبهشت 99 | مجله حسابرس

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۰۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳
[ تعداد بازدید : ۵۸۰ ]
پنجمین کنگره انجمن حسابرسان داخلی،  3 اردیبهشت 1399
۰۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]