اخبار - دوره های آموزشی | مجله حسابرس

دوره برخط حسابرسی فناوری اطلاعات، ۱۵ دی  ۱۴۰۰
۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۰:۴۸
[ تعداد بازدید : ۱۴۳ ]
برگزاری دوره آموزشی، 12 تیر 1400
۰۷ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۳
[ تعداد بازدید : ۲۷۲ ]
برگزاری دوره آموزشی از 9 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت سال 1400
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۸
[ تعداد بازدید : ۲۸۵ ]
برگزاری دوره آموزشی، 11 دی 1399
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
[ تعداد بازدید : ۳۴۷ ]
برگزاری دوره آموزشی از 13 دی تا 29 دی سال 1399
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳۳۷ ]
برگزاری دوره آموزشی از 5 دی تا 27 دی سال 1399
۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
[ تعداد بازدید : ۲۹۱ ]
برگزاری دوره آموزشی از 1 آذر تا 30 آذر سال 1399
۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵
[ تعداد بازدید : ۳۸۵ ]
برگزاری دوره آموزشی از 25 مهر تا 23 آذر سال 1399
۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۱۹
[ تعداد بازدید : ۳۹۴ ]
برگزاری دوره آموزشی از 23 مهر تا 30 آبان 1399
۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۰۷
[ تعداد بازدید : ۴۹۱ ]
برگزاری دوره های آموزشی، 19مهر 1399
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳
[ تعداد بازدید : ۳۸۸ ]