اخبار - دوره های آموزشی | مجله حسابرس

برگزاری دوره های آموزشی، 16 تا 26 تیر 1399
۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
برگزاری دوره آموزشی، از 11 تا 17 تیرماه 1399
۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲
[ تعداد بازدید : ۴۶ ]
برگزاری دوره آموزشی، 3 تیر 1399
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
برگزاری دوره های آموزشی، از 17 خرداد تا 29 خرداد 1399
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸
[ تعداد بازدید : ۷۱ ]
برگزاری دوره های آموزشی، از 21 تا 24 اردیبهشت 1399
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری خبره مالی، تابستان 1399
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۵۷ ]
برگزاری دوره آموزشی، تا آخر اسفند
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۸
[ تعداد بازدید : ۱۳۲ ]