اخبار - دوره های آموزشی | مجله حسابرس

برگزاری دوره آموزشی از 16 شهریور تا 4 مهر سال 1399
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳
[ تعداد بازدید : ۱۰۱ ]
برگزاری دوره آموزشی، 15 و 17 شهریور
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۹
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
برگزاری دوره آموزشی از 21 شهریور تا 30 شهریور سال 1399
۰۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
[ تعداد بازدید : ۹۹ ]
برگزاری دوره آموزشی از 10 شهریور تا 16 شهریور سال 1399
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
برگزاری دوره آموزشی از 28 مرداد تا 26 شهریور 1399
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۹
[ تعداد بازدید : ۸۹ ]
برگزاری دوره آموزشی 26 مرداد تا 13 مهر سال 1399
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
[ تعداد بازدید : ۸۲ ]
برگزاری دوره آموزشی 25 تا 29 مرداد 1399
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
برگزاری دوره آموزشی، 26 مرداد تا 13 مهر سال 1399
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۱۰
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
برگزاری دوره آموزشی، 8 تا 22 مرداد 1399
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
[ تعداد بازدید : ۹۲ ]
برگزاری دوره های آموزشی، 16 تا 26 تیر 1399
۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴
[ تعداد بازدید : ۹۷ ]