آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1398

عنوانتاریخ انتشار
چهار موسسه بزرگ حسابرسی مرکز توجه در استرالیا ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
انتشار گزارش تحلیلی حسابرسی زیست محیطی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
کتاب حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
گزارش تاخیر در پرداختها، عدم اطمینان و ضعف اقتصادی در بریتانیا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
پیش بینی ارزش 8/4 میلیارد دلاری هوش مصنوعی در بازار حسابداری تا سال 2024 ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
انتشار اصلاحات پیشنهادی برای بهبود افشای رویه های حسابداری ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
هشت مرحله برای ایجاد برنامه مدیریت مستحکم ریسک بنگاه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
مزایای گزارشگری یکپارچه برای کسب وکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بررسی بازار چهار موسسه برتر حسابرسی به وسیله دولت هند ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
شاخص پیچیدگی کسب وکار ۵ مرداد ۱۳۹۸
فراخوان نظرخواهی از خبرگان در خصوص طرح حسابرسی بیمه‌ای ۵ مرداد ۱۳۹۸
اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ ۵ مرداد ۱۳۹۸
شرط برگزاری مجامع بانکها ۱ مرداد ۱۳۹۸
صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی بانکها ۱ مرداد ۱۳۹۸