آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1397

عنوانتاریخ انتشار
انتشار پیش نویس اصلاحات محدود در استاندارد بین المللی شماره 17 ۲۸ آذر ۱۳۹۷
انتصاب دوباره رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران ۲۸ آذر ۱۳۹۷
نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ۲۸ آذر ۱۳۹۷
هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲۸ آذر ۱۳۹۷
انتشار برنامه رعایت ضوابط برای اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران ۲۷ آذر ۱۳۹۷
نشست کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
وزارت اقتصاد در میان ده دستگاه های برتر خدمات الکترونیک ۲۷ آذر ۱۳۹۷
ثبت نام دوره‌های جدید آزمون معامله‌گری بازار سرمایه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر ۲۵ آذر ۱۳۹۷
انتشار فایل تصویری برای کمک به انتخاب کتاب مناسب ۲۵ آذر ۱۳۹۷
انتشار پیش نویس تغییرات در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۵ آذر ۱۳۹۷
ارتقای فناوری و مهارتهای تردیدگرایی در حرفه حسابداری ۲۵ آذر ۱۳۹۷
فراخوان بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای استخدام ۲۴ آذر ۱۳۹۷
حسابرسی نشدن ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی ۲۴ آذر ۱۳۹۷
جایزه ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران ۲۴ آذر ۱۳۹۷
چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی ۲۴ آذر ۱۳۹۷
کتاب زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر منتشر شد ۲۴ آذر ۱۳۹۷
فساد، محصول حسابداری غیرشفاف است ۲۰ آذر ۱۳۹۷
دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۲۰ آذر ۱۳۹۷
حسابرسی مالی در پنتاگون ۱۹ آذر ۱۳۹۷
انتشار مطالب ارائه شده در نشست پژوهشی ۱۹ آذر ۱۳۹۷
برگزاری دوره‌های آموزشی ۱۹ آذر ۱۳۹۷
اعطای سومین جایزه مالی اسلامی به مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران ۱۹ آذر ۱۳۹۷
تصویب طرح راهبردی و بودجه هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ۱۸ آذر ۱۳۹۷
جایگاه موسسه ارنست اندیانگ در شاخص مشارکت سیاسی ۱۸ آذر ۱۳۹۷
درخواست ارائه طرح تحقیق ۱۸ آذر ۱۳۹۷
انتشار رهنمود به کارگیری استانداردهای حسابداری دولتی ۱۸ آذر ۱۳۹۷
نظرسنجی صدمین شماره حسابرس ۱۷ آذر ۱۳۹۷
انتشار اصلاحات در اساسنامه هیئت امنای بنیاد ۱۷ آذر ۱۳۹۷
اعلام تاریخ انتشار نتایج آزمون حسابدار رسمی امریکا ۱۷ آذر ۱۳۹۷
نیاز به هوش هیجانی برای توسعه حسابداری در عصر دیجیتال ۱۷ آذر ۱۳۹۷
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای تدوینگر استانداردها ۱۷ آذر ۱۳۹۷
روز حسابدار ۱۴ آذر ۱۳۹۷
انتصاب معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ۱۴ آذر ۱۳۹۷
ابلاغ مدل جدید صورت های مالی دو نهاد بورسی ۱۴ آذر ۱۳۹۷
عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون سپرده گذاری های مرکزی ۱۳ آذر ۱۳۹۷
اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی اعلام شد ۱۳ آذر ۱۳۹۷
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9: موفقیت یا شکست ۱۳ آذر ۱۳۹۷
انتشار نشریه سرمایه گذار ۱۳ آذر ۱۳۹۷
اصلاحات در استاندارد زیانهای اعتباری ۱۲ آذر ۱۳۹۷
انتشار خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۱۲ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی ۱۲ آذر ۱۳۹۷
همایش حسابداران و بخش عمومی ۱۲ آذر ۱۳۹۷
فراخوان روز حسابدار ۱۲ آذر ۱۳۹۷
نشست گروه پشتیبان انتقال ۱۱ آذر ۱۳۹۷
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بررسی موضوعی حسابرسی ۱۱ آذر ۱۳۹۷
معرفی معیار جدید برای محک حسابداری مصون سازی ۱۱ آذر ۱۳۹۷
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱۰ آذر ۱۳۹۷
انتشار کتاب «حسابداری برای مدیران» ۱۰ آذر ۱۳۹۷
چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی ۱۰ آذر ۱۳۹۷
انتشار استاندارد حسابداری توسعه پایدار ۱۰ آذر ۱۳۹۷
انتشار خلاصه نشست هیئت امنا ۱۰ آذر ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا ۷ آذر ۱۳۹۷
انتشار پرونده صوتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۷ آذر ۱۳۹۷
انتصابهای جدید شورای مشورتی ۷ آذر ۱۳۹۷
ارائه ده پیشنهاد به گروه بیست ۷ آذر ۱۳۹۷
دیدگاهها درباره تحولات وظایف مالی ۶ آذر ۱۳۹۷
توسعه راهبرد نامزدی در کمیته های ایفک ۶ آذر ۱۳۹۷
تحلیلگری داده؛ معرفی منابع ۶ آذر ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید و برنامه کار روزامدشده ۶ آذر ۱۳۹۷
عناوین هسته های اندیشه ورزی در وزارت اقتصاد ۵ آذر ۱۳۹۷
امضای تفاهم نامه همکاری ۵ آذر ۱۳۹۷
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره اجرای روشهای توافقی ۵ آذر ۱۳۹۷
طرح راهبردی 2019-2020 ۵ آذر ۱۳۹۷
پیشنهاد تعویق یکساله استاندارد قراردادهای بیمه ۳ آذر ۱۳۹۷
فراخوان برای عضویت درکمیته های فدراسیون بین المللی حسابداران ۳ آذر ۱۳۹۷
تغییر حسابرس و بازرس قانونی با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ۳ آذر ۱۳۹۷
تمرکز برمعیارهای مبتنی بر غیراصول پذیرفته شده حسابداری ۳ آذر ۱۳۹۷
انتشار نتایج شاخص رضایتمندی مالی ۳ آذر ۱۳۹۷
انتشار گزارش سنجش شفافیت کمیته حسابرسی ۳ آذر ۱۳۹۷