آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1397

عنوانتاریخ انتشار
تجدید نظر در آیین رفتار حرفه ای ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ویرایش سوم «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
اولین کنفرانس تخصصی و حرفه ای آینده صنعت خدمات مالی ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بیست ونهمین همایش بانکداری اسلامی: چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ششمین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
انتشار کتاب کاربرد نرم افزار ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
پاسخ به نظرخواهی درباره راهبرد ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ابزارهای مالی ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
انتشار مجموعه های آموزشی برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
الزام سرمایه گذاران به ثبت نام در سامانه سجام ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
انتشار سند پرسش وپاسخ حسابداری برای تجدید ساختار بدهیهای دولتی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ارایه ابزار حقوق مالکانه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
درخواست بازخورد درباره مرکز اطلاع رسانی جدید بنیاد ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
انتشار برنامه کار نشست شورای مشورتی ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بخش پنجم و نهایی سند بال 2 منتشر شد ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
نود و پنجمین شماره مجله حسابرس منتشر شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
طبقه بندی ابزار مرکب و توافقات تعهد بازخرید ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
سازوکار و نحوه تسویه بدهی های دولت ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
واگذاری سهام در اختیار بنگاه‌ها ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
به کارگیری استاندارد شماره 17 ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
فراخوان نهائی برای عضویت در کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
طبقه بندی ابزار مشتقه روی حقوق مالکانه خودی ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانکها ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
دست افزار همراه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
پاسخ کمیته موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط ۹ مرداد ۱۳۹۷
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران ۹ مرداد ۱۳۹۷
پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به چارچوب اتحادیه اروپا ۸ مرداد ۱۳۹۷
سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران ۸ مرداد ۱۳۹۷
بیانیه نهائی: تجدیدنظر در آیین اخلاقی ۸ مرداد ۱۳۹۷
رویکرد ترجیحی به نحوه طبقه بندی ابزار مالی ۷ مرداد ۱۳۹۷
ویدیوکنفرانس دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۶ مرداد ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید ۶ مرداد ۱۳۹۷
نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد حل بحرانهای مالی سازمان ها ۶ مرداد ۱۳۹۷
تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ۶ مرداد ۱۳۹۷
مروری بر سند گفتگو درباره ابزار مالی با ویژگیهای حقوق مالکانه ۳ مرداد ۱۳۹۷
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ۳ مرداد ۱۳۹۷
انتصاب رئیس جدید هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۳ مرداد ۱۳۹۷
رهنمودی برای استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی در حسابرسیهای بنگاه های کوچک ومتوسط ۲ مرداد ۱۳۹۷
پاسخ به نظرخواهی درباره کمیته حسابرسی ۲ مرداد ۱۳۹۷
چهارمین همایش مالی اسلامی ۲ مرداد ۱۳۹۷
اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۱ مرداد ۱۳۹۷
نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ۱ مرداد ۱۳۹۷
به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 ۱ مرداد ۱۳۹۷
انتشار نسخه به روز شده دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۱ مرداد ۱۳۹۷