آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1397

عنوانتاریخ انتشار
بهاریه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
تفاوت حسابرس مستقل بانک‌ها از حسابرس مستقل شرکت‌های تابعه‌‌ منتفی اعلام شد ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
نودونهمین شماره مجله حسابرس منتشر شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
انتشار پیش نویس رهنمود به کارگیری حسابداری اجاره ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
انتشار مجموعه آموزشی پشتیبان برای بنگاههای کوچک ومتوسط ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
انتشار خلاصه نشست گروه مشورتی گزارش تفسیری مدیریت ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
همکاری در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
انتشار راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
انتشار سند مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
انتشار اسناد نشست همنشینی جهانی تهیه کنندگان ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
انتشار اسناد خلاصه پروژه در زمینه استاندارد 8 ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
تمدید یکساله عضویت یکی از اعضای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
انتشار استانداردهای پیشنهادی مدیریت کیفیت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
انتشار پرونده صوتی نشست ماه فوریه هیئت استانداردها ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
انتشار قسمت دیگری از اسناد اطلاع رسانی درباره تمرکز بر تردید حرفه ای ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
نگاه نو به حسابرسی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان برای بهبود معیارهای انتخاب مؤسسات حسابرسی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شناسایی مهارتهای ضروری برای کاردان فنی حسابداری ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تحول در ساختار حرفه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
آموزش حسابداری و مدیریت مالی بخش عمومی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری دو سمینار اینترنتی درباره آئین اخلاقی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
انتشار مقاله درباره الزامات مالیاتی برای اقتصاد دیجیتالی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
کشف ارزش در پیاده سازی استاندارد شناسایی درامد ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دستیابی به ماموریت بنیاد ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
پایش ریسک در دستور کار سازمان بورس ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارکنان حرفه ای ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ارتباط با نسل جوان ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
مراسم تودیع مدیر عامل سازمان حسابرسی ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
عضویت سمات در کارگروه تبادل اطلاعات آسیا و اقیانوسیه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
تصویب دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسلامی ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره شناسایی و اندازه گیری درآمدهای معوق ۸ اسفند ۱۳۹۷
انتشار سند چارچوب شایستگی حسابداری مدیریت ۸ اسفند ۱۳۹۷
انتشار کتاب مرز موفقیت در بورس ۸ اسفند ۱۳۹۷
انتشار نمایش اینترنتی درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15 ۸ اسفند ۱۳۹۷
همایش همگامی حرفه حسابرسی با تحولات کسب وکار: چالشها و راهبردها ۷ اسفند ۱۳۹۷
آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای ۷ اسفند ۱۳۹۷
انتشار نشریه استانداردهای حسابداری بخش عمومی ۷ اسفند ۱۳۹۷
انتشار خلاصه آخرین نشست هم نشینی جهانی تهیه کنندگان ۷ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان برای شرکت در کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی ۶ اسفند ۱۳۹۷
انتشار کتاب محاسبات کمی مالی ۶ اسفند ۱۳۹۷
هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۶ اسفند ۱۳۹۷
سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۶ اسفند ۱۳۹۷
دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران ۶ اسفند ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید و برنامه کار روزامدشده هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۴ اسفند ۱۳۹۷
دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۴ اسفند ۱۳۹۷
سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران ۴ اسفند ۱۳۹۷
سرپرست سازمان امورمالیاتی کشور منصوب شد ۴ اسفند ۱۳۹۷
انتصاب مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی ۴ اسفند ۱۳۹۷
انتشار پرونده صوتی نشست ماه فوریه ۱ اسفند ۱۳۹۷
دعوت به نظرخواهی جهانی درباره مدیریت کیفیت ۱ اسفند ۱۳۹۷
اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۱ اسفند ۱۳۹۷
آزمون سراسری ورودی انجمن حسابرسان داخلی ایران ۱ اسفند ۱۳۹۷
آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی منتشر شد ۱ اسفند ۱۳۹۷
ابلاغ دستورعمل ثبت های مکمل دستورعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه ۱ اسفند ۱۳۹۷