آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1397

عنوانتاریخ انتشار
لایحه‌ الحاق یک تبصره به ماده ٦ قانون مبارزه با پولشویی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
افشای صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تقویت آیین مباشرت ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
انتشار نسخه های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران انتخاب شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
انتشار راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
انتشار رهنمود درباره بخشهای مهم مخارج عمومی ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
راه اندازی مجموعه جهانی مدیریت مالی بخش عمومی ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران (حسابداری و فناوریهای نوین) ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
نظرسنجی صدمین شماره حسابرس ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
انتشار خلاصه نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و مشروطین آزمون انتخاب حسابدار رسمی ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
انتشار پرونده صوتی ماه ژانویه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
انتشار استاندارد جدید هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
انتشار گزارش گروه اقتصادهای نوپدید ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
انتشار بهروشها برای کمک به ارتقای کیفیت حسابرسی ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
انتشار گزارش جهانی ریسک 2018 ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
دوازدهمین همایش بورس، بانک و بیمه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
دومین همایش تامین مالی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
اعطای گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
تلاش موسسه یی وای برای بهبود کیفیت حسابرسی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
به روزرسانی راهنمای تهیه کنندگان برای دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
پیشبرد گفتگو پیرامون استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 در نشست هیئت ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
انتشار گزارشی درباره وضعیت اطمینان عمومی به سامانه مالیاتی در کشورهای گروه 20 ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
مدیریت چگونه می تواند در کیفیت حسابرسی مشارکت کند؟ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر ۹ بهمن ۱۳۹۷
ژاپن و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۹ بهمن ۱۳۹۷
نظرخواهی درباره پیش نویس تغییرات دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۹ بهمن ۱۳۹۷
سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ۸ بهمن ۱۳۹۷
فراخوان برای جذب کارشناس فنی فناوری اطلاعات ۸ بهمن ۱۳۹۷
انتشار آخرین دستاوردهای هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ۸ بهمن ۱۳۹۷
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۶ بهمن ۱۳۹۷
راه اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک ۶ بهمن ۱۳۹۷
تغییرات پیشنهادی در قانون یکنواخت حسابداری ۶ بهمن ۱۳۹۷
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 39 حسابداری ۶ بهمن ۱۳۹۷
اعلام نتیجه آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای ۳ بهمن ۱۳۹۷
انتشار چارچوب جدید برای افشای کیفیت حسابرسی ۳ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب اعضای جدید شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران ۳ بهمن ۱۳۹۷
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 18 حسابداری ۳ بهمن ۱۳۹۷
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 20 حسابداری ۳ بهمن ۱۳۹۷
تدوین پیش‌نویس سند ملی ریسک مبارزه با پولشویی ۱ بهمن ۱۳۹۷
انتقال وظایف دبیرخانه اجرایی شورایعالی اصل 44 به معاونت امور اقتصادی ۱ بهمن ۱۳۹۷
انتشار نظرخواهی درباره تغییرات در مرجع حسابرسان کشور ثالث ۱ بهمن ۱۳۹۷