آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1395

عنوانتاریخ انتشار
خدمات حسابداری برای صاحبکاران منبع قدرتمند درامد برای بنگاه های حسابداری ۳۰ آذر ۱۳۹۵
انتشار پیش نویس دوقسمتی در باره حسابداری ابزار مالی خاص ۲۹ آذر ۱۳۹۵
تغییر برنامه کار نشست ۲۹ آذر ۱۳۹۵
سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۲۹ آذر ۱۳۹۵
پایان بیست و دومین کنگره اینتوسای ۲۸ آذر ۱۳۹۵
دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسه های حسابرسی ۲۸ آذر ۱۳۹۵
سخنرانی هانس هوگرورست ۲۸ آذر ۱۳۹۵
کاهش سرعت تدوین استانداردها در امریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بهبود حسابداری مصون سازی در پی انتشار پیش نویس جدید ۲۳ آذر ۱۳۹۵
انتشار تغییرهای جزئی در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۲۳ آذر ۱۳۹۵
تغییر نام فدراسیون حسابداران اروپا ۲۲ آذر ۱۳۹۵
نسخه به‌روزشده دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۲۲ آذر ۱۳۹۵
توافق برای کسب مدرک ۲۱ آذر ۱۳۹۵
اعلام برگزیده های جوایز حسابداری بریتانیا ۲۰ آذر ۱۳۹۵
پیشنهاد اعمال تغییرات در پیش نویس گزارشگری مزایای کارکنان ۲۰ آذر ۱۳۹۵
نشست هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۲۰ آذر ۱۳۹۵
انتصاب دوباره به سمت ریاست کمیته مشورتی ۱۷ آذر ۱۳۹۵
تاخیر در پیشرفت و توسعه مدیریت مالی ۱۷ آذر ۱۳۹۵
انتشار ترجمه ژاپنی ۱۷ آذر ۱۳۹۵
روز حسابدار مبارک باد ۱۵ آذر ۱۳۹۵
انتشار سند گفتگوی کارگروه روشهای توافقی ۱۵ آذر ۱۳۹۵
حسابداران جوان به دنبال ارتقای شغلی سریع ۱۵ آذر ۱۳۹۵
درخواست تدوین استاندارد جدید در زمینه پول دیجیتال ۱۵ آذر ۱۳۹۵
تعقیب قضایی یک سوم از ثروتمندان بریتانیا برای پرداخت نکردن مالیات ۱۴ آذر ۱۳۹۵
برقراری یکپارچگی در حسابداری تغییرات ۱۴ آذر ۱۳۹۵
خبرنامه کمیته تفسیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳ آذر ۱۳۹۵
تصمیم درباره استاندارد قراردادهای بیمه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
انتشار ملاحظات عملی برنامه نظارت داخلی ۱۳ آذر ۱۳۹۵
انتخاب رئیس و نائب رئیس جدید فدراسیون بین المللی حسابداران ۱۳ آذر ۱۳۹۵
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت و کمیته های فدراسیون ۹ آذر ۱۳۹۵
انتشار پرونده صوتی نشست هیئت استانداردها ۹ آذر ۱۳۹۵
بازخورد مثبت در باره استاندارد گزارشگری مانده وجوه ۹ آذر ۱۳۹۵
انعکاس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در صورتهای مالی ۷ آذر ۱۳۹۵
گزارش نشست کمیته مشورتی استانداردها ۷ آذر ۱۳۹۵
نشست هم‌نشینی مشاوره استانداردهای حسابداری ۷ آذر ۱۳۹۵
رعایت یکنواختی در گزارشگری وجه نقد محدود شده ۶ آذر ۱۳۹۵
شفاف سازی در زمینه استفاده از کمکهای نقدی ۶ آذر ۱۳۹۵
انتشار اعلامیه رسمی گروه اقتصادهای نوپدید ۶ آذر ۱۳۹۵
نقش حسابداران در مبارزه با فساد ۳ آذر ۱۳۹۵
انتشار کتاب جدید در باره اصول راهبری شرکتی ۳ آذر ۱۳۹۵
خبرنامه هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ۳ آذر ۱۳۹۵
اعلام کناره گیری رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا ۳ آذر ۱۳۹۵
گزارش جدید انجمن حسابداران خبره و رسمی در باره حرفه حسابداری ۱ آذر ۱۳۹۵
گزارش نشست کمیته نظارت بر فرایند انجام کار ۱ آذر ۱۳۹۵