آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1395

عنوانتاریخ انتشار
بهبود اثربخشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
رقابت موسسه های متوسط با چهار موسسه برتر ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
استفاده از ایکس بی آرال متنی در امریکا ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
رهنمود قطع شناخت داراییهای غیرمالی ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
انتشار خلاصه نشست هیئت امنا در ماه مه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بروز چالش در مسیر به کارگیری استاندارد حسابداری قراردادهای اجاره ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
انتشار گزارش نشست کمیته نظارت بر فرایند انجام کار در ماه مه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
انتشار فرمولهای پیوندی سال 2016 ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت در ماه مه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
دیدگاه فدراسیون نسبت به بازرسی حسابهای دولتی در بریتانیا ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
فراخوان مقاله بیست وهفتمین همایش بانکداری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
بررسی چارچوبهای حسابرسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 11 ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
برگزاری آزمون عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
ثبت نام جهت معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
توافق در باره استانداردهای بین المللی ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
انتقاد از کیفیت حسابرسی ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
انتشار گزارش سالانه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
بررسی چگونگی نظارت کمیته حسابرسی بر حسابرسان ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
انتصابهای جدید در کمیته تفسیر ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
پیشبرد برنامه همگرایی کامل با استانداردهای بین المللی در اندونزی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
انتشار گزارش جدید در باره گزارشگری حسابرس ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
گردهمایی 30 کشور برای گفتگو در باره مدیریت مالی عمومی ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه هیئت در ماه مه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
انتشار گزارش سالانه 2015 بنیاد ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
تایید اصلاحات در استاندارد قراردادهای بیمه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ۹ خرداد ۱۳۹۵
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۹ خرداد ۱۳۹۵
تصویب مقررات تدوین شده برای افشای نام شرکای حسابرسی ۵ خرداد ۱۳۹۵
سخنرانی هوگرورست در کنفرانس سالانه انجمن حسابداری اروپا ۴ خرداد ۱۳۹۵
انتصاب دوباره دو عضو هیئت امنای بنیاد ۴ خرداد ۱۳۹۵
انتشار خلاصه نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ۳ خرداد ۱۳۹۵
اقدام حسابداران و وکلا برای مبارزه با فساد ۳ خرداد ۱۳۹۵
تصویب راه اندازی هفت کارگروه ۲ خرداد ۱۳۹۵
انتشار رهنمود جیبی استانداردهای بین المللی ۲ خرداد ۱۳۹۵
تقویت ظرفیت حسابداری در بخش عمومی در زیمبابوه ۲ خرداد ۱۳۹۵
تصحیح پیش نویس مدل گزارشگری حسابرس ۱ خرداد ۱۳۹۵
پنج مهارت موردنیاز حسابرسان در آینده ۱ خرداد ۱۳۹۵
انتشار کتاب در حوزه سرمایه‌گذاری ۱ خرداد ۱۳۹۵