آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1394

عنوانتاریخ انتشار
افزایش ادغام در موسسه های حسابداری ۳۰ آذر ۱۳۹۴
فزونی تقاضا برای استخدام فارغ التحصیلان حسابداری و مالی ۳۰ آذر ۱۳۹۴
انتشار شماره هشتم از گزارش سرمایه گذار ۳۰ آذر ۱۳۹۴
انتشار پرسش و پاسخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴
تغییرات پیشنهادی در استانداردهای بین المللی آموزشی ۲۹ آذر ۱۳۹۴
سخنرانی در کنفرانس سالانه انجمن حسابداران رسمی امریکا ۲۹ آذر ۱۳۹۴
افزایش شفافیت در مرجع حسابداری اسلامی ۲۶ آذر ۱۳۹۴
فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ۲۶ آذر ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10 ۲۶ آذر ۱۳۹۴
برگزاری کنکور بازار سرمایه ۲۵ آذر ۱۳۹۴
انتصاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۲۵ آذر ۱۳۹۴
کار کارگاه آموزشی حسابرسی بر مبنای ریسک ۲۵ آذر ۱۳۹۴
انتشار گزارش نشست شورای مشورتی در ماه نوامبر ۲۴ آذر ۱۳۹۴
پیشنهاد اصلاحات در استاندارد کنونی قراردادهای بیمه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
نظردهی در باره گزارش موارد افشا ۲۴ آذر ۱۳۹۴
تشکیل گروه رایزنی مشاوره ای جدید ۲۳ آذر ۱۳۹۴
پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار ۲۳ آذر ۱۳۹۴
برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جهانی حسابداری ۱۹ آذر ۱۳۹۴
برگزاری اولین سمینار سراسری تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم ۱۹ آذر ۱۳۹۴
مسئولیت شخصی در رعایت اخلاق ۱۹ آذر ۱۳۹۴
تصویب مقررات مربوط به وام برای بانکهای اروپا ۱۹ آذر ۱۳۹۴
انتشار الفبای گفتگو در باره نقش انتظام بخشی شایسته ۱۸ آذر ۱۳۹۴
انتشار آخرین نسخه کتاب جیبی ۱۸ آذر ۱۳۹۴
مشورتخواهی در باره نیازهای جهانی آموزش حسابداری ۱۸ آذر ۱۳۹۴
انتشار نسخه جامع استانداردهای بین المللی برای بنگاه های کوچک ومتوسط ۱۷ آذر ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید ماه نوامبر ۱۷ آذر ۱۳۹۴
انتشار نسخه 2015 دانشنامه استانداردهای بین المللی ۱۱ آذر ۱۳۹۴
انتشار ۱۱ آذر ۱۳۹۴
پاسخ فدراسیون به پیش نویس چارچوب مفهومی ۱۱ آذر ۱۳۹۴
انتشار مجموعه های آموزشی برای استانداردهای شماره 9 و 15 ۹ آذر ۱۳۹۴
پخش اینترنتی گفتگو درباره مشورتخواهی برنامه کار هیئت ۹ آذر ۱۳۹۴
پیشبرد استفاده از استانداردهای بین المللی در چین ۸ آذر ۱۳۹۴
فراخوان مقاله دانشگاه خوارزمی ۸ آذر ۱۳۹۴
راه اندازی بورس ارز ۴ آذر ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی ۴ آذر ۱۳۹۴
انعطاف در طرح چرخش اجباری موسسه های حسابرسی ۴ آذر ۱۳۹۴
استفاده از استانداردهای بین المللی ۴ آذر ۱۳۹۴
کوشش برای تهیه استانداردهای گزارشگری مالی جایگزین ۴ آذر ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید ماه نوامبر ۳ آذر ۱۳۹۴
نظرخواهی در باره اصلاحات پیشنهادی ۳ آذر ۱۳۹۴
فراخوان نامزدی برای عضویت در کمیته های فدراسیون ۳ آذر ۱۳۹۴
اعلام اعضای جدید اصلی و وابسته فدراسیون ۳ آذر ۱۳۹۴