آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1394

عنوانتاریخ انتشار
سومین کنگره سالانه انجمن حسابرسان داخلی ایران ۲۷ آبان ۱۳۹۴
نخستین کارگاه آموزشی مشترک بورس ایران و کره جنوبی ۲۷ آبان ۱۳۹۴
به کارگیری استانداردهای بین المللی ۲۷ آبان ۱۳۹۴
کمک به شکل گیری آینده گزارشگری مالی ۲۶ آبان ۱۳۹۴
مشارکت فعالتر در توسعه دانشنامه استانداردهای بین المللی ۲۶ آبان ۱۳۹۴
حرفه حسابداری؛ ارزش افزوده جهانی ۲۶ آبان ۱۳۹۴
افزایش شفافیت در مورد افشای کمکهای دولتی ۲۶ آبان ۱۳۹۴
حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی ۲۵ آبان ۱۳۹۴
نظارت صندوق بین المللی پول بر امورمالی اسلامی ۲۵ آبان ۱۳۹۴
تدوین چشم انداز برای تفکر یکپارچه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
انتشار فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئتهای مستقل تدوینگر استانداردها ۲۰ آبان ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس شناسایی درامد برای نظرخواهی غیررسمی ۲۰ آبان ۱۳۹۴
افزایش موارد افشا در باره نقش کمیته های حسابرسی ۲۰ آبان ۱۳۹۴
حسابرسی صورتهای مالی پایداری ۲۰ آبان ۱۳۹۴
انتشار کتاب جیبی بیانیه های بین المللی آموزشی ۲۰ آبان ۱۳۹۴
اعلام انتصابهای جدید در شورای مشورتی ۱۷ آبان ۱۳۹۴
پیشنهاد به کارگیری استاندارد حسابداری در نروژ ۱۷ آبان ۱۳۹۴
انتشار گزارش رویدادهای جدید در ماه اکتبر ۱۷ آبان ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس رهنمود برای کمک به مدیران ۱۷ آبان ۱۳۹۴
اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون ۱۲ آبان ۱۳۹۴
به کارگیری استانداردهای بین المللی در پاکستان ۱۲ آبان ۱۳۹۴
انتشار گزارش نشست ماه اکتبر ۱۲ آبان ۱۳۹۴
گسترش برنامه سرمایه گذاران در گزارشگری مالی ۱۲ آبان ۱۳۹۴
راه اندازی سازمان حرفه ای توسط حسابداران زن در تانزانیا ۱۱ آبان ۱۳۹۴
هشدار به حسابرسان برای عملکرد بهتر در ارزیابی ریسک ۱۱ آبان ۱۳۹۴
اهمیت بهبود مدیریت مالی بخش عمومی ۱۱ آبان ۱۳۹۴
پاسخ به نظرخواهی در باره پیش نویس پیشنهادی ۱۱ آبان ۱۳۹۴
مجمع عمومی سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران ۷ آبان ۱۳۹۴
انتشار خلاصه نشست ماه اکتبر هیئت امنای بنیاد ۷ آبان ۱۳۹۴
پیشنهاد دو تفسیر جدید ۷ آبان ۱۳۹۴
به کارگیری حسابداری تعهدی در سریلانکا ۶ آبان ۱۳۹۴
بالا بودن کیفیت گزارشگری شرکتها در بریتانیا ۶ آبان ۱۳۹۴
ایجاد فرصتهای جدید خدمات اطمینان بخشی برای حسابرسان ۶ آبان ۱۳۹۴
به روز رسانی راهنمای همراه ۵ آبان ۱۳۹۴
مشارکت در ارتقای حرفه حسابداری اوگاندا ۵ آبان ۱۳۹۴
اظهارنظر ایفک درباره بررسی هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۵ آبان ۱۳۹۴
همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی ۳ آبان ۱۳۹۴
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب وکار ۳ آبان ۱۳۹۴
پذیرش استانداردهای جدید گزارش حسابرسی در زیمبابوه ۳ آبان ۱۳۹۴