آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1394

عنوانتاریخ انتشار
انتشار خلاصه نشست مشترک ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
مزایای استانداردهای حسابداری قدرتمند برای همگان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
سخنرانی هوگرورست درباره استاندارد ابزار مالی ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
مدرک حرفه ای حسابرسی مشترک ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس برای تغییر استاندارد شناخت درامد ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
ارتقای سطح کیفیت حسابداری در غنا ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
رئیس جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
انتشار نتایج بررسی جهانی انتظام بخشی ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
طرح بورس تحصیلی کلمبو ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
معرفی چارچوب مفهومی پیشنهادی ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
سخنرانی پرادا در همنشینی مالی یوروفی ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
تایید تاخیر در تاریخ لازم الاجرا شدن استاندارد ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
افزایش تقاضا برای کارشناسان حسابداری ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
حسابداری در صدر صنایع سوداور ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
اسامی دارندگان شرایط شرکت در آزمون ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
انتصابات جدید در وزارت اقتصاد ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه ماه های ژوئیه و اوت ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
به کارگیری استانداردهای بین المللی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
کاهش دستمزد خدمات غیرحسابرسی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
تصمیم گیری در باره تمدید مهلت نظرخواهی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
بالا بودن اطمینان شغلی در میان حسابداران ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
به کارگیری استانداردهای بین المللی در ژاپن ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
انتشار خلاصه نشست مشترک ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری کنفرانس مشترک ۹ شهریور ۱۳۹۴
قبولی سریلانکا در آزمون بانک جهانی ۹ شهریور ۱۳۹۴
استفاده بهتر از فناوری ۹ شهریور ۱۳۹۴
نظرخواهی در باره اختلاف دستمزد دریافتی ۷ شهریور ۱۳۹۴
امضای تفاهم نامه درباره اهداف پایدار توسعه ۷ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری دوره های آموزشی ۴ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری دوره آموزش ۴ شهریور ۱۳۹۴
تحول در ارائه خدمات به ذینفعان بازار سرمایه ۴ شهریور ۱۳۹۴
اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم ۴ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری همنشینی تحقیقات در هنگ کنگ ۲ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری نشست مشترک ۲ شهریور ۱۳۹۴
انتشار گزارش سالانه ۲ شهریور ۱۳۹۴