آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
انتشار آیین‌نامه سقف مجاز ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس استاندارد حسابرسی500 (تجدیدنظر شده 1394) ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اظهارنظر درباره استاندارد حسابداری بنگاه های غیرانتفاعی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
تاخیر یک ساله استاندارد شناسایی درامد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
به کارگیری استانداردهای بین المللی در نیجریه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
انتشار مطلب مختصر و مفید برای مدیران اجرایی ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
سخنرانی رئیس فدراسیون در برزیل ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
افزایش استخدام حسابداران ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
بازدید نمایندگان صندوق بین‌ المللی پول ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
پیشنهاد برای اصلاح استانداردها ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
انتشار اطلاعیه برای آزمون رتبه‌ بندی ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
شروع مشورتخواهی برنامه کار هیئت ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
انتشار آگهی دعوت به آزمون ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
امضای موافقت‌نامه بین ایران و قبرس ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
پیشنهاد تاخیر در اجرای استاندارد ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
معرفی چارچوب مفهومی پیشنهادی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
انتشار تغییرات پیشنهادی در دانشنامه استانداردهای بین المللی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
سخنرانی هوگرورست در کنفرانس بنیاد در پاریس ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
پاسخگویی به چالشهای سازمانها برای پایداری ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
رعایت نکردن یا تردید درباره رعایت نکردن قوانین و مقررات ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
شفاف سازی در استاندارد شناسایی درامد ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
کاربردپذیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
شناخت و اندازه گیری مزایای اجتماعی ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
گزارش نشست شورای مشورتی ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
انتشار شماره ششم از خبرنامه سرمایه گذار ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
تغییر در گزارشگری مالی واحدهای غیرانتفاعی ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
تاخیر در اجرای استاندارد شناسایی درامد ۷ مرداد ۱۳۹۴
نیاز به تحلیل و فناوری بیشتر در حسابرسیها ۷ مرداد ۱۳۹۴
افتتاح بانک توسعه کشورهای عضو بریکس در شانگهای ۷ مرداد ۱۳۹۴
بحران بدهی دولتها- مسایل حسابداری ۷ مرداد ۱۳۹۴
اطمینان خاطر در باره گزارشگری یکپارچه ۴ مرداد ۱۳۹۴
انتشار نتایج بررسی استراتژی 2015 فدراسیون ۴ مرداد ۱۳۹۴
سخنرانی درباره مدیریت ریسک در یک سیستم ناپایدار ۴ مرداد ۱۳۹۴
انتشار خلاصه نشست ماه ژوئن ۳ مرداد ۱۳۹۴
انتشار اصول راهنما برای اجرای رویکرد پیامدهای یادگیری ۳ مرداد ۱۳۹۴
آموزش استانداردهای بین المللی در کنیا ۳ مرداد ۱۳۹۴