آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
تقویت همکاری ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
تدوام جایگاه کی پی ام جی در رتبه بندی جدید ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
احتمال نرسیدن به سررسید استاندارد شماره 9 ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
انتشار مقاله درباره پیش نویس چارچوب مفهومی ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
پاسخ به مشورتخواهی عمومی کمیسیون اروپا ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه آموزشی در سوئیس ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
ایجاد بورس تعاون ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
حمایت از فراخوان ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
وضعیت استانداردهای بین المللی در کشورها ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
احتمال تغییر در آزمون یکپارچه حسابدار رسمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
تغییرهای پیشنهادی در چارچوب مفهومی ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
انتشار کتاب جیبی آیین اصول اخلاقی برای حسابداران ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
انتشار خلاصه نشست گروه مرجع انتقال ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
رهنمود دریافت اطلاعات به صورت الکترونیکی ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
گزارشگری مزایای بازنشستگی ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
تسهیل مقررات بودجه در اروپا ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
بهبود مفاهیم پایه ای گزارشگری مالی ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه ماه مه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
انتصاب نائب رئیس جدید ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
امضای تفاهم نامه همکاری ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
به چالش کشیدن حسابداران برای درستکاری ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
انتشار هفتاد و ششمین شماره مجله حسابرس ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
تاخیر در تاریخ اجرای استاندارد ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بازنگری جامع استانداردهای بنگاه های کوچک ومتوسط ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
نتایج آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
طبقه بندی جدید شرکت های بورسی ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
آخرین رویدادهای برنامه افشا ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
انتشار گزارش بررسی سالانه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
بررسی نقش مالیه اسلامی در توسعه ۹ خرداد ۱۳۹۴
نیاز به حسابدار در چین ۹ خرداد ۱۳۹۴
ارائه پیشنهاد ساده سازی حسابداری ۹ خرداد ۱۳۹۴
آماده نبودن شرکتهای هندی ۹ خرداد ۱۳۹۴
ثبت نام مجدد ۴ خرداد ۱۳۹۴
آموزش برای مدیران شرکتهای کارگزاری ۴ خرداد ۱۳۹۴
انتشار مجله الکترونیکی حسابرسان داخلی ۴ خرداد ۱۳۹۴