آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1394

عنوانتاریخ انتشار
تغییر در استاندارد شناسایی درامد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
رهنمود برای سازمانهای حرفه ای حسابداری ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
افزایش مشارکت حسابداران افریقا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
افزایش حقوق و مزایای حسابداران در بریتانیا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
رسیدگی به مسائل شرکتهای خصوصی در امریکا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار خلاصه گفتگوی گروه مشورتی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
پاسخ فدراسیون به مشورتخواهی کمیسیون اروپا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار طرح 6 نکته ای ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
دهمین دوره آمادگی آزمون تحلیلگر مالی خبره ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
برقراری ارتباط با کمیته حسابرسی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
کاهش مقررات نظارتی برای بنگاه های کوچک و متوسط ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتصابهای جدید در کمیته تفسیر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
تنوع بخشی خدمات موسسه های حسابداری ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار شماره سوم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار گزارش سالانه بنیاد برای سال 2014 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار مقاله برای تفکر درباره مدیریت ریسک ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری اولین نشست ائتلاف «پاسخگویی. همین حالا» ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
دوره آموزشی حسابرسی عملکرد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
بررسی حذف شرایط انتخاب برای استفاده از استاندارد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
تعامل مراجع انتظام بخشی امریکا و اروپا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار خلاصه نشست اعضا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار پیش نویس اصلاح شده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
همایش بین المللی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
فراخوان مقاله ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار گزارش رویدادهای جدید ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
فراخوان نامزدی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار رهنمود جدید ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه آموزشی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری آزمون بازار سرمایه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری سمینار تخصصی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ اجرای استاندارد جدید ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار استراتژی پیشنهادی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
تقویت همکاری بین سازمانهای متناظر در عربستان و بریتانیا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
پیشنهاد تغییرات بزرگ در گزارشگری غیرانتفاعی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار مقاله درباره حسابداری ابزار مالی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
معیار شناسایی مودیان ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری دوره های آمادگی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
پیشنهاد ایجاد مرکز آموزش منطقه ای ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری کنگره حسابداران افریقا در ماه مه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار فرمولهای پیوندپایه سال 2015 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
سخنرانی درباره گزارشگری مالی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
بررسی ریسکهای افزایش یافته ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
به کارگیری رویکرد سیاسی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برترین کشورها برای مشاغل حسابداری ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
سمینار آموزشی-کاربردی آشنایی با بورس اوراق بهادار ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
انتشار کتاب مجموعه قوانین و مقررات ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
اعلام برترین شرکتهای بورسی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بیانیه ماموریت جدید ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴