آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1394

عنوانتاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوشمندی تجاری و سازمانی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
انتشار کتاب قرمز استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
سخنرانی هوگرورست در ویتنام ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
تغییر سیاست حسابداری بریتانیا به وسیله فیسبوک ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
دستمزد بیشتر برای حسابداران رسمی مدیریت ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
جرایم ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
انتشار مقاله در باره برنامه آموزشی بنیاد ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه ماه فوریه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
تجدیدنظر در استاندارد بین المللی حسابرسی ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
انتشار نتایج بررسی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط در سال 2015 ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری کنفرانس مهندسی مالی ایران ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
افزایش حق رای ایران در صندوق بین المللی پول ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
تایید استاندارد جدید سود هر سهم در امریکا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
چهره برتر امور مالی عمومی ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
دعوت از دانشجویان امریکایی برای آشنایی با امور مالی اسلامی ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
استاندارد جدید اجاره ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
نشست همنشینی جهانی تهیه کنندگان در ماه مارس ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
انتصاب دوباره عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
احتمال تغییر در استانداردهای حسابرسی داخلی ۶ اسفند ۱۳۹۴
نظارت کمیته های حسابرسی ۵ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری کنفرانس استانداردهای بین المللی ۵ اسفند ۱۳۹۴
انتشار خبرنامه جدید ماه فوریه ۴ اسفند ۱۳۹۴
انتشار طرح راهبردی ۴ اسفند ۱۳۹۴
فراخوان برای کاهش سیاستهای ریاضتی ۳ اسفند ۱۳۹۴
چالش امنیت سایبری برای حسابرسان داخلی ۲ اسفند ۱۳۹۴
اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالشها و راهکارها ۲ اسفند ۱۳۹۴