آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1393

عنوانتاریخ انتشار
سخنرانی درباره بلوغ استانداردهای بین‌المللی ۲۵ آبان ۱۳۹۳
همنشینی مشاوره استانداردهای حسابداری ۲۵ آبان ۱۳۹۳
گرامیداشت خدمات حسابدار کنیایی ۲۵ آبان ۱۳۹۳
انتصاب رئیس و نائب رئیس جدید فدراسیون ۲۴ آبان ۱۳۹۳
نهایی سازی مقررات اوراق مشتقه در امریکا ۲۴ آبان ۱۳۹۳
افزایش اهمیت عملکرد اخلاقی در برنامه کار شرکتها ۲۴ آبان ۱۳۹۳
بررسی امکان تعویق اجرای استاندارد شناسایی درامد ۲۴ آبان ۱۳۹۳
مشورتخواهی درباره ساختاربندی دوباره آیین اصول اخلاقی ۲۱ آبان ۱۳۹۳
ارسال پاسخ فدراسیون به نظرخواهی کمیسیون اروپا ۲۱ آبان ۱۳۹۳
اعلام برنامه پژوهشی با نام دو انجمن ۲۱ آبان ۱۳۹۳
راه‌اندازی سامانه‌های جدید ۲۱ آبان ۱۳۹۳
انتشار بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲۱ آبان ۱۳۹۳
اعلام اسامی برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۲۱ آبان ۱۳۹۳
تمدید تفاهم‌نامه بنیاد و هیئت نظارت ۱۹ آبان ۱۳۹۳
انتصاب اعضای جدید ۱۸ آبان ۱۳۹۳
انتشار گزارش رویدادهای جدید , بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط (IFRS for SMEs) , اکتبر 2014 ۱۸ آبان ۱۳۹۳
پیشنهادهای گروه کسب‌وکارهای 20 ۱۸ آبان ۱۳۹۳
انتصاب عضو جدید هیئت امنای بنیاد ۱۷ آبان ۱۳۹۳
نشست کمیته نظارت بر فرایند انجام کار ۱۷ آبان ۱۳۹۳
هشدار درباره حملات سایبری ۱۷ آبان ۱۳۹۳
تعهد دولتها برای مقابله با فرار مالیاتی ۱۷ آبان ۱۳۹۳
کاهش تفاوتها با استانداردهای بین‌المللی ۱۴ آبان ۱۳۹۳
اعتراض به تبعیض جنسیتی ۱۴ آبان ۱۳۹۳
افزایش مقررات برای مبارزه با پولشویی ۱۴ آبان ۱۳۹۳
نظارت بر کارکنان ۱۴ آبان ۱۳۹۳
انتشار چارچوب مفهومی ۱۴ آبان ۱۳۹۳
انتشار پاسخ فدراسیون به پیش‌نویس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
انتشار خبرنامه جدید ۱۱ آبان ۱۳۹۳
تغییر جدید در چارچوب مدیریت ریسک ۱۱ آبان ۱۳۹۳
پیشنهاد اعمال تغییر در استانداردها ۱۱ آبان ۱۳۹۳
نقش حسابرسی داخلی در فناوری اطلاعات ۱۰ آبان ۱۳۹۳
آزمون الکترونیکی بازار سرمایه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
انتشار خلاصه نشست هیئت امنا ۱۰ آبان ۱۳۹۳
پاسخ به مشورتخواهی کمیسیون اروپا ۱۰ آبان ۱۳۹۳
امضای تفاهم‌نامه در غنا ۶ آبان ۱۳۹۳
انتشار استاندارد بازنگری‌شده ۶ آبان ۱۳۹۳
انتشار گزارش نشست مشترک ۵ آبان ۱۳۹۳
بررسی نقش گزارشگری شرکتها در توسعه اقتصادی ۵ آبان ۱۳۹۳
توسعه کاربرد ایکس‌بی‌ارال ۵ آبان ۱۳۹۳
پیگیری پیشرفتهای حسابداری اختیار سهام ۴ آبان ۱۳۹۳
طرحهای مالیاتی چندملیتی زیر ذره‌بین ۴ آبان ۱۳۹۳
انتخاب مدیرعامل سازمان حسابرسی به عنوان رئیس نمونه دستگاه اجرایی ۴ آبان ۱۳۹۳
به‌روزرسانی فهرست منابع یادگیری استانداردهای بین‌المللی ۴ آبان ۱۳۹۳