آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1393

عنوانتاریخ انتشار
نشست کمیته نظارت بر فرایند انجام کار ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
انتشار گزارش نشست جدید هیئت امنا ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
تلاش برای کارایی بیشتر در تدوین استانداردها ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
رونمایی از نظام حسابداری بخش عمومی ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
نیاز به نواوری برای صعود به صدر ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
سخنرانی درباره استانداردهای حسابداری هند ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
کمیته های حسابرسی؛ نیاز به زمان و تخصص بیشتر ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
انتشار پیش نویس ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
هشدار درباره تفاوت کسب وکار خارجی و مشارکت خاص ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
پیشنهاد ساده سازی استاندارد مالیات بر درامد ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
انتشار استانداردهای جدید حسابرسی ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
هفتاد و چهارمین شماره مجله حسابرس منتشر شد ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
دیلویت بزرگترین موسسه جهانی ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
اثرگذاری بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بر کمیته های حسابرسی ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
انتصاب در سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
انتشار چند تفسیر حسابرسی درباره تداوم فعالیت ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
انتشار پنج استاندارد بین المللی بخش عمومی ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
انتشار خبرنامه جدید ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
استاندارد به کارگیری استانداردهای بین المللی با مبنای تعهدی برای اولین بار ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
انتشار خبرنامه ماه ژانویه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
انتشار نشریه جدید ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
تحقق درامدهای مالیاتی ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
ابهام در به کارگیری چارچوب کوزو ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
شماره چهارم رویدادهای جدید برای سرمایه گذار ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
نگرانی مدیران مالی درباره الزامات انتظام بخشی ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
امضای توافقنامه در افعانستان ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
چالشهای موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
معافیت مالیاتی صندوق سرمایه گذاری مشترک ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
آغاز نمایش «میم مثل مالیات» ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
انتصاب عضو جدید هیئت امنای بنیاد ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
مجوز سرمایه گذاری غیرمستقیم بانکها در بورس ۵ بهمن ۱۳۹۳
راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای‏ ۵ بهمن ۱۳۹۳
استانداردهای حسابداری برای سازمانهای غیردولتی در پاکستان ۵ بهمن ۱۳۹۳
استانداردهای جدید برای بهبود گزارش حسابرس ۴ بهمن ۱۳۹۳
نظرخواهی درباره تداوم فعالیت ۴ بهمن ۱۳۹۳
تلاش برای ساده سازی اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا ۴ بهمن ۱۳۹۳
فرخوان برای عضویت در کمیته تفسیر ۱ بهمن ۱۳۹۳
مرکز اطلاع رسانی اینترنتی جدید سازمان موزائیک ۱ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه انجمن حسابرسان داخلی ایران ۱ بهمن ۱۳۹۳
اقامه دعوی تبعیض جنسیتی ۱ بهمن ۱۳۹۳