اخبار

اهمیت تنوع و فراگیری برای بیش از نیمی از جویندگان مشاغل مالی و حسابداری

اهمیت تنوع و فراگیری برای بیش از نیمی از جویندگان مشاغل مالی و حسابداری
براساس گزارش تنوع و فراگیری سال 2019 که توسط گروه خدمات استخدامی حرفه ای هیز (Hays) تهیه شده، بیش از نیمی (52درصد) از کارشناسان مالی و حسابداری در بریتانیا در هنگام جستجو برای کارفرما، به دنبال سیاست تنوع سازمانی و فراگیری هستند.

در حالی که بیشتر استخدام شوندگانِ ممکن در جستجوی این نوع اطلاعات بودند، دوسوم آنها دریافتند که که دست یافتن به شواهدی درباره این نوع تعهدات، سخت یا بسیار مشکل بود؛ در زمانی که پیش از تنظیم درخواست شغل، در جستجوی آن بودند.
 نظرسنجی از 5200 پاسخ دهنده نشان داد که این موضوع برای کارشناسان جوان از اولویت بالاتری برخوردار است:  نزدیک به سه چهارم (73درصد) از آنها با سن زیر 25 سال در زمان جستجو برای کارفرمای آینده، به دنبال تعهد به تنوع و فراگیری بودند. این رقم با رقم 46درصدی که پاسخدهنگانی که بیش از 55 سال سن داشتند و به دنبال چنین تعهدی بودند، درخور مقایسه است.
همچنین نظرسنجی نشان داد که کارشناسان دارای موقعیتهای بالاتر در مقایسه با مشاغل با موقعیت پایینتر، اهمیت بیشتری به وجودداشتن تعهد به تنوع و فراگیری در مطالب استخدامی می دادند. حدود 73درصد از پاسخ دهندگان در سطوح مدیریتی در مقایسه با 67درصد در سطوح پایین تر بیان کردند که انجام این کار تاثیر مثبتی خواهد داشت.
کارن یانگ (Karen Young) مدیر مالی و حسابداری هیز گفت: "یافته ها نشان می دهد که  درنظرگرفتن تعهد به تنوع و فراگیری زمینه ای را فراهم می سازد تا کارفرمایان حسابداری و مالی در راستای جذب بیشتر نامزدهای مختلف بتوانند بهتر اقدام کنند. تعهد شفاف نسبت به این سیاستها برای نسل کارکنان جوانتر بیشترین اهمیت را دارد، بنابراین متوازن ساختن این موضوع به کارفرمایان کمک خواهد کرد که برای سال آینده گستره وسیعی از استعدادهای جدید را جذب کنند."
کارفرمایان با اقدامی نظیر حذف تعصبات زبانی و شفاف بودن در باره سیاستهای تنوع و فراگیری در مراکز اطلاع رسانی خود می توانند از بهبود آشناسازی، خدمات، نواوری و بهره وری مشتریان بهره مند شوند، در حالی که اینها تنها برخی از مزایای محیط کاری متنوع و فراگیر است.

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید