اخبار

پیشنهاد تغییر در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

پیشنهاد تغییر در دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک به روزرسانی پیشنهادی در نسخه 2019 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy) منتشر کرده است، .

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک به روزرسانی پیشنهادی در نسخه 2019 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy) برای اصلاح معیار نرخ بهره (IRBR) منتشر کرده است، که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  9 (IFRS 9) با عنوان «ابزار مالی»، استانداردهای بین المللی حسابداری 39 (IAS 39) با عنوان «ابزار مالی: شناخت و اندازه گیری» و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 7 (IFRS 7) با عنوان «ابزار مالی: موارد افشا» را اصلاح کرده است.
به روزرسانی پیشنهادی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، شامل عناصری از دانشنامه است که الزامات افشای جدید معرفی شده به وسیله اصلاحات مربوط به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9، استاندارد بین المللی حسابداری 39 و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 7 را که در سپتامبر 2019 توسط هیئت منتشر شد، منعکس می کند. 
مهلت ارسال نظرات تا 13 دسامبر 2019 تعیین شده است.
این اصلاحات افشای کمی و کیفی را الزامی می سازد تا کاربران صورتهای مالی را در درک چگونگی اثرپذیری روابط مصون سازی سازمان از ابهام ناشی از اصلاح معیار نرخ بهره، توانمند کند.
هیئت پیشنهاد می کند که همان طور که در بند 3 عنوان شده است، شش عنصر جدید به دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اضافه شود. علاوه بر این، هیئت پیشنهاد می کند که مطابق با آن چه در بندهای 8 تا 10 توصیف شده است، عنوانهای مستندسازی برای همه عناصری که به تازگی ایجاد شده اند، و یک یادداشت اجرایی برای یک عنصر جدید پولی، افزوده شود.
این اصلاحات برای دوره های سالانه ای که از اول ژانویه 2020 یا بعد از آن آغاز می شود، لازم الاجراست. اعمال زودهنگام اصلاحیه ها، و در نتیجه استفاده پیش از موعد از عناصر دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مجاز است.
نظرات دریافت شده در مورد این به روزرسانی تحلیل خواهد شد و اصلاحات لازم انجام می شود.

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید