اخبار

سمینار اینترنتی بین المللی در مورد تغییرات پیشنهادی در انتظارات از نقش و طرزفکر

سمینار اینترنتی بین المللی در مورد تغییرات پیشنهادی در انتظارات از نقش و طرزفکر
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) که به تازگی ارائه شد، یک سمینار اینترنتی برگزار کرد و جزئیات این تغییرات را شرح داد.

هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA)  برای کمک به سودبران هیئت در درک تغییرات پیشنهادی در آیین اصول اخلاقی که به تازگی و به منظور ارتقای انتظار از نقش و طرزفکر  ارائه شد، یک سمینار اینترنتی برگزار کرد و جزئیات این تغییرات را شرح داد.
ریچارد فلک (Richard Fleck) نایب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران یک مرور کلی در مورد اصلاحات پیشنهادی ارائه داد که شامل موارد زیر است:
• روشن ساختن نقش گسترده حسابداران حرفه ای در جامعه و رابطه بین رعایت ضوابط آیین و مسئولیتِ عمل کردن به سود منافع عمومی؛
• تقویت استحکام اصول بنیادی یکپارچگی، واقع گرایی و رفتار حرفه ای؛
• نیاز به ذهن پرسشگر در هنگام استفاده از چارچوب مفهومی؛ و
• روشن ساختن اهمیت آگاهی از جانبداری و داشتن فرهنگ سازمانی مناسب.
مهلت ارسال نظرات درباره پیش نویس پیشنهادی با عنوان «اصلاحات پیشنهادی برای ارتقای نقش و طرزفکر مورد انتظار از حسابداران حرفه ای»، تا 31 اکتبر 2019 تعیین شده است.
در توسعه اصلاحات پیشنهادی، هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای از نمایندگان هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) درباره پیشنهادهای خود درونداد دریافت کرده است، تا اطمینان پیدا کند که اصطلاحات و مفاهیم مربوط در استانداردهای بین‌المللی حسابرسی (ISAs) و استانداردهای بین‌المللی آموزشی (IES) و مواردی که در این پیش نویس پیشنهادی (ED)  مطرح شده، با توجه به تفاوت در حوزه فعالیت هیئتها، به طور مناسبب با هم همتراز باشند.

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید