اخبار

نامه شورای گزارشگری مالی بریتانیا به روسای کمیته حسابرسی

نامه شورای گزارشگری مالی بریتانیا به روسای کمیته حسابرسی
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) نامه ای را برای مدیران مالی و روسای کمیته حسابرسی ارسال کرد تا در فرایند آماده شدن برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، همکاری کنند.

این نامه در حمایت از تلاشهای گسترده دولت در افزایش مطالب پشتیبان برای کمک به بنگاهها در آماده شدن برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارسال شده است.
استفان هادریل (Stephen Haddrill) مدیر اجرایی ارشد شورای گزارشگری مالی بریتانیا در این نامه گفته است: "ما شرکتها را تشویق می کنیم تا مواردی را افشا کنند که میان چالشهای مستقیم و خاص پیش روی مدل و عملیات کسب وکار خود و نااطمینانی اقتصادی گسترده تر که ممکن است پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد، و آن دسته از چالشهایی که باید گزارش شوند، تمایز ایجاد کند. از آنجایی که چالشهای خاصی مطرح می شوند، انتظار داریم این چالشها به طور واضح شناسایی شوند و مدیریت، اقدامی را توضیح دهد که در حال انجام آنهاست یا تاکنون انحام داده تا اثر ممکن را مدیریت کند. در برخی از شرایط، این اقدام ممکن است شناسایی یا اندازه گیری دوباره برخی از اقلام ترازنامه باشد."
وی در ادامه گفته است: "ابهامات گسترده ای که ممکن است هنوز وابسته به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشند، بنگاه ها را ملزم می کند که در زمان ارائه گزارش، اطلاعات کافی برای کمک به سودبران در درک میزان حساسیت داراییها و بدهیها به تغییر مفروضات مدیریت را افشا کنند. ما انتظار داریم بسیاری از بنگاه ها بخواهند دامنه گسترده ای از نتایج احتمالی مورد قبول را در هنگام انجام تحلیل حساسیت در پیش بینیهای جریان نقدی در نظر بگیرند و این که این نتایج باید افشا و توضیح داده شوند.
همه بنگاهها ملزم به افشای گسترده نیستند، اما در مواردی که آزمون حساسیت یا وضعیت، موضوع مهمی را نشان می دهد، اطلاعات و توضیحات مربوط به آنها  باید در بخشهای مناسبی از گزارش و حسابهای سالانه منعکس شوند، برای نمونه، در افشای کاهش ارزش.
برای شرکتها این امکان وجود خواهد داشت که تصمیم بگیرند که آیا ابهامهای ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر گزارشهای تداوم فعالیت و حتی بر توانایی آنها برای تداوم فعالیت اثر دارد یا خیر
."
بریتانیا  قرار است با توافق یا بدون توافق در مورد روابط آینده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، در تاریخ 31 اکتبر اتحادیه اروپا را ترک کند.

۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید