اخبار

راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی(IAASB) فرایند مشورتخواهی درباره راهبرد آینده خود را آغاز کرده و به تازگی یک پیمایش درباره راهبرد راه اندازی کرده تا نظرها و دیدگاههای ذینفعان خود در مورد پیشرفتها و روندهای نوپدیدی که ممکن است برای راهبرد سالهای 2020 تا 2023 بسیار مهم باشد را جمع آوری کند.
این پیمایش به عنوان یک ابزار مهم برای کمک به شناسایی مسائل اصلی برای درنظرگرفتن در تهیه راهبرد آینده هیئت، در قالب محور راهبرد وسیعتر هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی و محیط در حال تغییر، و با هدف مهم خدمت به منافع عمومی، استفاده می شود. 
درونداد حاصل از این پیمایش به توسعه یک سند مشورتخواهی درباره راهبرد هیئت برای سالهای 2020 تا   2023، کمک خواهد کرد که انتظار می رود در پایان سال 2018 منتشر شود.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی به دنبال گرداوری دیدگاه ذینفعان خود در زمینه  حوزه های محوری آینده است؛ همزمان با ادامه فعالیت هیئت در زمینه پروژه های جاری، از جمله تجدیدنظر در استانداردهای مربوط به حسابرسی و حسابداری براوردها، شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به تحریف بااهمیت، و کنترل کیفیت برای موسسه ها و قراردادهای حسابرسی، و همچنین همزمان با به عهده گرفتن کار در مورد خدمات اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، و شکلهای نوپدید گزارشگری مستقل. 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی به دنبال گرداوری درونداد از همه ذینفعان علاقه مند است. این نظرسنجی تا ماه ژوئیه 2018 ادامه خواهد یافت. 
برای شرکت در این پیمایش اینجا کلیک کنید.
 
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۳
IFAC |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید