اخبار

رسیدگی همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی به عوامل اخلالگر نوپدید و آینده حسابرسی

رسیدگی همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی به عوامل اخلالگر نوپدید و آینده حسابرسی
اعضای همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی (IFIAR) در مجمع عمومی سالانه همنشینی که در روزهای 17 تا 19 آوریل 2018 در اوتاوای کانادا و به میزبانی هیئت پاسخگویی عمومی کانادا (CPAB) برگزار شد، به بررسی موضوع عوامل اخلالگر نوپدید و آینده حسابرسی پرداختند.
برنامه راهبردی برای سالهای 2018 تا 2021
نشست امسال اولین سال عملیاتی ساختار هیئت مدیره همنشینی و همچنین دبیرخانه دایمی همنشینی بود که در آوریل سال 2017 در توکیوی ژاپن برای استخدام یک مدیر اجرایی و کارشناسان، تشکیل شد. اقدامات مهم انجام شده، شامل تصویب اولین برنامه راهبردی همنشینی، و ارائه برنامه عملیاتی پشتیبان به اعضا بود. راهبرد همنشینی برای سالهای 2018 تا 2021 متمرکز بر دستیابی به کیفیت حسابرسی به طور کامل بهبودیافته و در مبنای جهانی، افزایش توانایی برای نظارت مستقل بر حسابرسی، و توسعه اعضای همنشینی بود.  
کارگروه ها و نیروهای کار
بخش بزرگی از فعالیتهای همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی، از طریق کارگروه ها (WG) و نیروهای کار (TF) انجام می شود. رؤسای هر کارگروه و نیروی کار، گزارشی از جزئیات رویدادهای جدید و آموخته های اصلی از فعالیتهای خود در سال گذشته را ارائه کرده و اهداف خود برای سال آینده را ارایه کردند.
گروه مشورتی و تدوینگران استاندارد
سخنرانیهایی نیز توسط گروه مشورتی (AG) برای کارگروه سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی (IOSWG) ارایه شد که از سرمایه گذاران و نمایندگان کمیته حسابرسی و همچنین دیگر ذینفعان اصلی تشکیل شده بود. هیئت گروه مشورتی توضیح داد که نوآوریهای مربوط به فناوری چگونه ممکن است از گزارشگری با زمان واقعی و اطمینان بخشی و انتظارات مربوط به سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان پشتیبانی کند. 
رییس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و نایب رییس هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) نیز درباره مسائل مربوط به تدوین استاندارد جهانی و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی جهانی سخنرانی کردند. 
مدیران اجرایی ارشد جهانی
گفتگوی مستمر در خصوص موضوعهای مربوط به کیفیت حسابرسی با بزرگترین بنگاه های حسابرسی دارای شبکه جهانی، همچنان در فهرست اولویتهای همنشینی قرار دارد. رهبران 6 شبکه بزرگ جهانی شامل موسسه بی دی او (BDO)، موسسه دیلویت (Deloitte)، موسسه یی وای (EY)، موسسه گرنت ثورنتون (GT)، موسسه کی پی ام جی (KPMG) و موسسه پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) برای شرکت در این نشست دعوت شده بودند، تا از چگونگی تلاش شبکه ها برای بهبود کیفیت حسابرسی در مقیاس جهانی، آگاه شوند. مدیران اجرایی ارشد نیز دیدگاه های خود در مورد چالشها و فرصتهای آینده پیش روی صنعت حسابرسی را با دیگران در میان گذاشتند.
اصلاحات در تدوین استانداردهای مربوط به حسابرسی
رییس همنشینی گزارشی از رویدادهای جدید ارائه کرد و یک گفتگو با اعضای همنشینی درباره فعالیتهای گروه نظارت (MG) در ارتباط با راهبری صحیح هیئتهای تدوین استانداردهای مربوط به حسابرسی، راه اندازی و مدیریت کرد. 
 
۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵
FRC |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید