ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

برگزاری دوره آموزشی
جامعه حسابداران رسمی ایران، یک دوره آموزشی با عنوان «دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی» را به مدت 40 ساعت در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می کند.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
[ تعداد بازدید : ۲۹ ]
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران برگزار می شود.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
پنجمین کنفرانس  بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه برگزار می شود.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۰ ]
اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری برگزار می شود.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
فهرست فرصتهای پژوهشی سازمان حسابرسی اعلام شد
سازمان حسابرسی در جهت اجرای سیاستها و رسالت خود فهرست فرصتها و عناوین پژوهشی را برای عموم دانشگاهیان و اعضای حرفه حسابداری اعلام کرد.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
[ تعداد بازدید : ۲۵ ]
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا)
همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران (چالشها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا) برگزار می شود.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۲ ]