ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

آخرین شماره

 حسابرس - شماره 101

خرداد و تیر 1398

جلد 101

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست نشریه 101

برای دریافت متن کامل مقالات بر روی نام مقاله در فهرست کلیک کنید.

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209