ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

آخرین شماره

 

حسابرس - شماره 93

بهمن و اسفند 1396

  جلد93   

 

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     هوشنگ نادریان   
 شورای مدیریت

 اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209

 

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

  فهرست نشریه شماره93