ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

حجم مناسب برای یک مقاله متعارف، به نظر شما، چند صفحه باید باشد؟

۱۹ آذر ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
307
یک صفحه
 4.2%
5
308
2 صفحه
 26.3%
31
309
4 صفحه یا کمتر
 34.7%
41
310
5 یا 6 صفحه
 25.4%
30
311
بیشتر از 6 صفحه
 9.3%
11
  118 رای