ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

بهمن ۱۳۹۷
January - February 2019
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
١٢
۳۰
20
١٣
۱
21
١٤
۲
22
١٥
۳
23
١٦
۴
24
١٧
۵
25
١٨

۶
26
١٩
۷
27
٢٠
۸
28
٢١
۹
29
٢٢
۱۰
30
٢٣
۱۱
31
٢٤
۱۲
01
٢٥

۱۳
02
٢٦
۱۴
03
٢٧
۱۵
04
٢٨
۱۶
05
٢٩
۱۷
06
٣٠
۱۸
07
٠١
۱۹
08
٠٢

۲۰
09
٠٣
۲۱
10
٠٤
۲۲
11
٠٥
۲۳
12
٠٦
۲۴
13
٠٧
۲۵
14
٠٨
۲۶
15
٠٩

۲۷
16
١٠
۲۸
17
١١
۲۹
18
١٢
۳۰
19
١٣
۱
20
١٤
۲
21
١٥
۳
22
١٦
مناسبت های ماه : بهمن
  • ۱ بهمن چهارمین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  • ۳ بهمن دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
  • ۳ بهمن سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  • ۴ بهمن تست
  • ۱۵ بهمن چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار
  • ۱۵ بهمن اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۵ بهمن کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد
  • ۲۵ بهمن کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد
  • ۲۵ بهمن کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد
  • ۲۸ بهمن دومین همایش تامین مالی