ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

آبان ۱۳۹۷
October - November 2018
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
20
١٠
۲۹
21
١١
۳۰
22
١٢
۱
23
١٣
۲
24
١٤
۳
25
١٥
۴
26
١٦

۵
27
١٧
۶
28
١٨
۷
29
١٩
۸
30
٢٠
۹
31
٢١
۱۰
01
٢٢
۱۱
02
٢٣

۱۲
03
٢٤
۱۳
04
٢٥
۱۴
05
٢٦
۱۵
06
٢٧
۱۶
07
٢٨
۱۷
08
٢٩
۱۸
09
٣٠

۱۹
10
٠١
۲۰
11
٠٢
۲۱
12
٠٣
۲۲
13
٠٤
۲۳
14
٠٥
۲۴
15
٠٦
۲۵
16
٠٧

۲۶
17
٠٨
۲۷
18
٠٩
۲۸
19
١٠
۲۹
20
١١
۳۰
21
١٢
۱
22
١٣
۲
23
١٤
مناسبت های ماه : آبان
  • ۱۱ آبان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
  • ۱۹ آبان کنفرانس بین المللی پژوهش های مدرن در: مدیریت، حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
  • ۲۰ آبان دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  • ۲۱ آبان ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
  • ۲۳ آبان اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
  • ۲۳ آبان اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
  • ۲۴ آبان ششمین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران
  • ۳۰ آبان نخستین همایش ملی ارزش‌آفرینی هلدینگ‌ها