ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

مهر ۱۳۹۷
September - October 2018
محرم - صفر - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
22
١١
۱
23
١٢
۲
24
١٣
۳
25
١٤
۴
26
١٥
۵
27
١٦
۶
28
١٧

۷
29
١٨
۸
30
١٩
۹
01
٢٠
۱۰
02
٢١
۱۱
03
٢٢
۱۲
04
٢٣
۱۳
05
٢٤

۱۴
06
٢٥
۱۵
07
٢٦
۱۶
08
٢٧
۱۷
09
٢٨
۱۸
10
٢٩
۱۹
11
٠١
۲۰
12
٠٢

۲۱
13
٠٣
۲۲
14
٠٤
۲۳
15
٠٥
۲۴
16
٠٦
۲۵
17
٠٧
۲۶
18
٠٨
۲۷
19
٠٩

۲۸
20
١٠
۲۹
21
١١
۳۰
22
١٢
۱
23
١٣
۲
24
١٤
۳
25
١٥
۴
26
١٦
مناسبت های ماه : مهر
  • ۴ مهر شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
  • ۱۱ مهر همایش مدیریت هزینه: «در عمل»
  • ۱۵ مهر دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۱۷ مهر کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
  • ۳۰ مهر اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم در اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران