ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

تیر ۱۳۹۸
June - July 2019
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٨
۲
23
١٩
۳
24
٢٠
۴
25
٢١
۵
26
٢٢
۶
27
٢٣
۷
28
٢٤

۸
29
٢٥
۹
30
٢٦
۱۰
01
٢٧
۱۱
02
٢٨
۱۲
03
٢٩
۱۳
04
٠١
۱۴
05
٠٢

۱۵
06
٠٣
۱۶
07
٠٤
۱۷
08
٠٥
۱۸
09
٠٦
۱۹
10
٠٧
۲۰
11
٠٨
۲۱
12
٠٩

۲۲
13
١٠
۲۳
14
١١
۲۴
15
١٢
۲۵
16
١٣
۲۶
17
١٤
۲۷
18
١٥
۲۸
19
١٦

۲۹
20
١٧
۳۰
21
١٨
۳۱
22
١٩
۱
23
٢٠
۲
24
٢١
۳
25
٢٢
۴
26
٢٣
مناسبت های ماه : تیر
 • ۵ تیر دومین کنفرانس اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۶ تیر اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب وکار
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر پارادایمهای منطقه و جهان
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایمهای منطقه ای و جهانی
 • ۶ تیر هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب وکار و بازرگانی
 • ۱۴ تیر دومین همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
 • ۲۰ تیر سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۹ تیر کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری، اقتصاد و بانکداری
 • ۳۰ تیر دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
 • ۳۱ تیر سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران