تقویم حسابرس

آذر ۱۳۹۸
November - December 2019
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
١٨
۲۶
17
١٩
۲۷
18
٢٠
۲۸
19
٢١
۲۹
20
٢٢
۳۰
21
٢٣
۱
22
٢٤

۲
23
٢٥
۳
24
٢٦
۴
25
٢٧
۵
26
٢٨
۶
27
٢٩
۷
28
٠١
۸
29
٠٢

۹
30
٠٣
۱۰
01
٠٤
۱۱
02
٠٥
۱۲
03
٠٦
۱۳
04
٠٧
۱۴
05
٠٨
۱۵
06
٠٩

۱۶
07
١٠
۱۷
08
١١
۱۸
09
١٢
۱۹
10
١٣
۲۰
11
١٤
۲۱
12
١٥
۲۲
13
١٦

۲۳
14
١٧
۲۴
15
١٨
۲۵
16
١٩
۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣

۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
۶
27
٣٠
مناسبت های ماه : آذر
 • ۱۰ آذر پنجمین همایش مالی اسلامی
 • ۱۲ آذر برگزاری دوره آموزشی
 • ۱۹ آذر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • ۲۰ آذر کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
 • ۲۱ آذر کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب وکار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی
 • ۲۴ آذر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
 • ۲۵ آذر پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
 • ۲۶ آذر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۶ آذر برگزاری کارگاه آموزشی
 • ۲۸ آذر کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 • ۲۸ آذر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
 • ۲۹ آذر دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404