تقویم حسابرس

آذر ۱۳۹۹
November - December 2020
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٠٥
۲
22
٠٦
۳
23
٠٧
۴
24
٠٨
۵
25
٠٩
۶
26
١٠
۷
27
١١

۸
28
١٢
۹
29
١٣
۱۰
30
١٤
۱۱
01
١٥
۱۲
02
١٦
۱۳
03
١٧
۱۴
04
١٨

۱۵
05
١٩
۱۶
06
٢٠
۱۷
07
٢١
۱۸
08
٢٢
۱۹
09
٢٣
۲۰
10
٢٤
۲۱
11
٢٥

۲۲
12
٢٦
۲۳
13
٢٧
۲۴
14
٢٨
۲۵
15
٢٩
۲۶
16
٠١
۲۷
17
٠٢
۲۸
18
٠٣

۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠
مناسبت های ماه آذر
  • ۱ آذر برگزاری دوره آموزشی از 1 آذر تا 30 آذر سال 1399
  • ۵ آذر ششمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب وکارها
  • ۶ آذر سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  • ۱۷ آذر هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
  • ۲۰ آذر دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۵ آذر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
  • ۲۷ آذر چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  • ۲۷ آذر پنجمین کنفرانس علمی رهیافتهای نوین در علوم انسانی ایران
  • ۳۰ آذر چهارمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی