ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

اردیبهشت ۱۳۹۸
April - May 2019
شعبان - رمضان - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
١٤
۱
21
١٥
۲
22
١٦
۳
23
١٧
۴
24
١٨
۵
25
١٩
۶
26
٢٠

۷
27
٢١
۸
28
٢٢
۹
29
٢٣
۱۰
30
٢٤
۱۱
01
٢٥
۱۲
02
٢٦
۱۳
03
٢٧

۱۴
04
٢٨
۱۵
05
٢٩
۱۶
06
٠١
۱۷
07
٠٢
۱۸
08
٠٣
۱۹
09
٠٤
۲۰
10
٠٥

۲۱
11
٠٦
۲۲
12
٠٧
۲۳
13
٠٨
۲۴
14
٠٩
۲۵
15
١٠
۲۶
16
١١
۲۷
17
١٢

۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
۳
24
١٩
مناسبت های ماه : اردیبهشت
  • ۲ اردیبهشت دوازدهمین همایش بورس، بانک و بیمه
  • ۱۲ اردیبهشت دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  • ۲۰ اردیبهشت چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
  • ۲۰ اردیبهشت نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارافرینی و حسابداری
  • ۲۵ اردیبهشت هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۵ اردیبهشت پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
  • ۲۸ اردیبهشت هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
  • ۲۸ اردیبهشت کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
  • ۳۱ اردیبهشت سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم