ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

شهریور ۱۳۹۸
August - September 2019
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
١٥
۲۷
18
١٦
۲۸
19
١٧
۲۹
20
١٨
۳۰
21
١٩
۳۱
22
٢٠
۱
23
٢١

۲
24
٢٢
۳
25
٢٣
۴
26
٢٤
۵
27
٢٥
۶
28
٢٦
۷
29
٢٧
۸
30
٢٨

۹
31
٢٩
۱۰
01
٠١
۱۱
02
٠٢
۱۲
03
٠٣
۱۳
04
٠٤
۱۴
05
٠٥
۱۵
06
٠٦

۱۶
07
٠٧
۱۷
08
٠٨
۱۸
09
٠٩
۱۹
10
١٠
۲۰
11
١١
۲۱
12
١٢
۲۲
13
١٣

۲۳
14
١٤
۲۴
15
١٥
۲۵
16
١٦
۲۶
17
١٧
۲۷
18
١٨
۲۸
19
١٩
۲۹
20
٢٠

۳۰
21
٢١
۳۱
22
٢٢
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧
مناسبت های ماه : شهریور
  • ۶ شهریور کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
  • ۹ شهریور سی امین همایش بانکداری اسلامی
  • ۱۴ شهریور برگزاری دوره آموزشی
  • ۲۵ شهریور چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
  • ۲۸ شهریور سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۸ شهریور دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  • ۲۹ شهریور اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع
  • ۳۰ شهریور پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
  • ۳۱ شهریور دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی