تقویم حسابرس

تیر ۱۳۹۹
June - July 2020
شوال - ذوالقعده - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٣٠
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤

۷
27
٠٥
۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
01
٠٩
۱۲
02
١٠
۱۳
03
١١

۱۴
04
١٢
۱۵
05
١٣
۱۶
06
١٤
۱۷
07
١٥
۱۸
08
١٦
۱۹
09
١٧
۲۰
10
١٨

۲۱
11
١٩
۲۲
12
٢٠
۲۳
13
٢١
۲۴
14
٢٢
۲۵
15
٢٣
۲۶
16
٢٤
۲۷
17
٢٥

۲۸
18
٢٦
۲۹
19
٢٧
۳۰
20
٢٨
۳۱
21
٢٩
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣
مناسبت های ماه تیر
 • ۱ تیر برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری خبره مالی
 • ۳ تیر برگزاری دوره آموزشی
 • ۱۰ تیر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
 • ۱۱ تیر دهمین وبینار آموزشی استانداردهای جدید حسابداری ایران
 • ۱۱ تیر برگزاری دوره آموزشی، از 11 تا 17 تیرماه 1399
 • ۱۵ تیر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
 • ۱۵ تیر چهارمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب وکارها
 • ۱۶ تیر برگزاری دوره های آموزشی
 • ۱۷ تیر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۱۷ تیر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
 • ۱۷ تیر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۱۹ تیر چهارمین جشنواره ملی بورس و رسانه
 • ۲۰ تیر سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری
 • ۲۵ تیر دهمین وبینار آموزشی استانداردهای جدید حسابداری ایران
 • ۳۱ تیر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران