تقویم دوره های آموزشی

آذر ۱۴۰۲
November - December 2023
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٥
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
۲
23
٠٩
۳
24
١٠

۴
25
١١
۵
26
١٢
۶
27
١٣
۷
28
١٤
۸
29
١٥
۹
30
١٦
۱۰
01
١٧

۱۱
02
١٨
۱۲
03
١٩
۱۳
04
٢٠
۱۴
05
٢١
۱۵
06
٢٢
۱۶
07
٢٣
۱۷
08
٢٤

۱۸
09
٢٥
۱۹
10
٢٦
۲۰
11
٢٧
۲۱
12
٢٨
۲۲
13
٢٩
۲۳
14
٣٠
۲۴
15
٠١

۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
مناسبت های ماه آذر
  • ۱ آذر برگزاری دوره آموزشی از 1 آذر تا 30 آذر سال 1399