تقویم دوره های آموزشی

دی ۱۳۹۸
December 2019 - January 2020
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
۶
27
٣٠

۷
28
٠١
۸
29
٠٢
۹
30
٠٣
۱۰
31
٠٤
۱۱
01
٠٥
۱۲
02
٠٦
۱۳
03
٠٧

۱۴
04
٠٨
۱۵
05
٠٩
۱۶
06
١٠
۱۷
07
١١
۱۸
08
١٢
۱۹
09
١٣
۲۰
10
١٤

۲۱
11
١٥
۲۲
12
١٦
۲۳
13
١٧
۲۴
14
١٨
۲۵
15
١٩
۲۶
16
٢٠
۲۷
17
٢١

۲۸
18
٢٢
۲۹
19
٢٣
۳۰
20
٢٤
۱
21
٢٥
۲
22
٢٦
۳
23
٢٧
۴
24
٢٨
مناسبت های ماه : دی
  • ۱ دی برگزاری دوره آموزشی
  • ۲۸ دی کارگاه بررسی اثر متقابل قانون تجارت و استانداردهای حسابداری