ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم دوره های آموزشی

مهر ۱۳۹۸
September - October 2019
محرم - صفر - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
21
٢١
۳۱
22
٢٢
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧

۶
28
٢٨
۷
29
٢٩
۸
30
٠١
۹
01
٠٢
۱۰
02
٠٣
۱۱
03
٠٤
۱۲
04
٠٥

۱۳
05
٠٦
۱۴
06
٠٧
۱۵
07
٠٨
۱۶
08
٠٩
۱۷
09
١٠
۱۸
10
١١
۱۹
11
١٢

۲۰
12
١٣
۲۱
13
١٤
۲۲
14
١٥
۲۳
15
١٦
۲۴
16
١٧
۲۵
17
١٨
۲۶
18
١٩

۲۷
19
٢٠
۲۸
20
٢١
۲۹
21
٢٢
۳۰
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦
مناسبت های ماه : مهر
  • ۱۴ مهر برگزاری دوره های آموزشی
  • ۲۲ مهر برگزاری دوره آموزشی ویژه آزمون حسابدار رسمی
  • ۲۴ مهر برگزاری کارگاه آموزشی
  • ۲۶ مهر برگزاری دوره آموزشی
  • ۲۶ مهر برگزاری دوره آموزشی