ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : مرداد
  • ۶ مرداد نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
  • ۲۰ مرداد دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی
  • ۲۵ مرداد چهارمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی تحول و نوآوری در علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد و حسابداری)
  • ۲۵ مرداد پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۳۰ مرداد اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران