ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : خرداد
 • ۱ خرداد دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
 • ۳ خرداد اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۱ خرداد دومین کنفرانس اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۲۳ خرداد سمینار آیین دادرسی مالیاتی و دفاع از پرونده مالیاتی
 • ۲۳ خرداد اولین کنفرانس بین المللی روشهای نوین حسابداری، بانکداری و بازاریابی و پیشرفتهای اخیر در علوم انسانی
 • ۲۳ خرداد سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۲۷ خرداد کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب وکار، تجارت، اقتصاد و امور مالی
 • ۲۷ خرداد دومین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
 • ۳۰ خرداد دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
 • ۳۰ خرداد چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • ۳۰ خرداد اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
 • ۳۱ خرداد سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی