ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : اسفند
 • ۳ اسفند سومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
 • ۳ اسفند همایش ملی بهینه سازی در مدیریت مالی
 • ۳ اسفند همایش ملی بهینه سازی در مدیریت مالی
 • ۴ اسفند نخستین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
 • ۴ اسفند نخستین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
 • ۵ اسفند دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
 • ۶ اسفند چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
 • ۶ اسفند چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
 • ۸ اسفند کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
 • ۹ اسفند یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
 • ۱۰ اسفند کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (نمایه شده در ISC )
 • ۱۰ اسفند همایش چالش ها و راهکارهای مدیریت جهادی و اقتصاد مدیریتی بارویکرد علوم انسانی (حسابداری، مدیریت، اقتصاد و حقوق)
 • ۱۰ اسفند کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری
 • ۱۲ اسفند هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران با رویکرد تدوین و توسعه سنجه های کسب وکار
 • ۱۳ اسفند همایش تحولات جدید در گزارش حسابرس
 • ۱۵ اسفند ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • ۱۵ اسفند سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
 • ۱۵ اسفند اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
 • ۱۵ اسفند کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت
 • ۱۶ اسفند همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
 • ۱۷ اسفند دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد
 • ۱۸ اسفند همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
 • ۲۰ اسفند سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۲۰ اسفند پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۴ اسفند پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
 • ۲۵ اسفند سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری