ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : تیر
  • ۸ تیر کنفرانس بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در آمستردام
  • ۸ تیر کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
  • ۸ تیر کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
  • ۱۴ تیر دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  • ۲۲ تیر سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
  • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
  • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
  • ۲۷ تیر همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
  • ۲۷ تیر اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی