ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : مهر
  • ۴ مهر شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
  • ۱۱ مهر همایش مدیریت هزینه: «در عمل»
  • ۱۵ مهر دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۱۷ مهر کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
  • ۲۶ مهر همایش بین المللی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9
  • ۲۶ مهر کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در قرن 21
  • ۳۰ مهر اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم در اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
  • ۳۰ مهر هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی