ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : خرداد
  • ۴ خرداد اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
  • ۴ خرداد چهارمین همایش مدیریت و حسابداری ایران
  • ۴ خرداد چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
  • ۴ خرداد دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
  • ۴ خرداد همایش ملی علوم انسانی
  • ۵ خرداد چهارمین همایش مدیریت و حسابداری ایران
  • ۱۱ خرداد دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
  • ۱۳ خرداد ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی