ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : مرداد
  • ۱۹ مرداد چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
  • ۱۹ مرداد اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
  • ۲۴ مرداد دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )
  • ۲۶ مرداد اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری