ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : آبان
 • ۱۰ آبان سومین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی
 • ۱۱ آبان اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • ۱۵ آبان سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
 • ۲۳ آبان همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۳ آبان همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۴ آبان اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • ۲۵ آبان پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصا
 • ۲۵ آبان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
 • ۲۷ آبان هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
 • ۲۷ آبان دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۹ آبان پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
 • ۲۹ آبان سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
 • ۳۰ آبان نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 • ۳۰ آبان اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین
 • ۳۰ آبان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی