ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : دی
  • ۱ دی کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
  • ۱۵ دی چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار
  • ۱۷ دی نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
  • ۱۹ دی چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی
  • ۲۶ دی دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران