ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : آذر
 • ۲ آذر اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی (نمایه شده در ISC)
 • ۵ آذر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
 • ۹ آذر همایش ملی پیاده سازی IFRS ویژه SMEs
 • ۱۲ آذر سومین همایش مالی اسلامی
 • ۱۴ آذر برگزاری اولین جشنواره هزارنفری حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور
 • ۱۵ آذر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
 • ۱۶ آذر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و علوم انسانی
 • ۲۳ آذر چهارمین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین ایران
 • ۲۳ آذر اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید براقتصاد مقاومتی (نمایه شده در ISC )
 • ۲۴ آذر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری
 • ۲۴ آذر اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
 • ۲۶ آذر سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
 • ۳۰ آذر اتمام زمان نظرخواهی درخصوص پیش نویس استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده شماره 501
 • ۳۰ آذر همایش بین المللی حسابداری، آمار و ریاضی