جزییات مناسبت

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر