جزییات مناسبت

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر