جزییات مناسبت

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزشی عالی مهر اروند در تهران برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر