جزییات مناسبت

هفتمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش¬های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در تهران برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر