جزییات مناسبت

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش در بابل برگزار می شود.

 

اطلاعات بیشتر