جزییات مناسبت

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد در تاریخ 21 خرداد سال 1399 برگزار می شود.

 

اطلاعات بیشتر