جزییات مناسبت

ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارها برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر