شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 116 

آذر و دی 1400

 

موضوع محوری: گزارشگری مرتبط پایداری

مقاله‌ها:

 • برداشتها، مقاصد و اقلام نامشهود
 • حس گرما: نقش مدیران عامل در تغییرات اقلیمی
 • به سوی پایداری با اعتماد؛ مهارتهای مورد اعتماد حسابداران
 • نقش حسابداران بخش عمومی در نجات جهان
 • مدیران مالی قدرتمند؛ پیشران اقدام اقلیمی
 • تمرکز بر مدیریت حسابداری محیطی
 • مسئولیت اجتماعی؛ برخی از وظیفه ما
 • گزارشگری اقلیمی در بخش عمومی
 • حسابداران حرفه‌ای؛ پیام‌اوران تغییر
 • فراخوان فدراسیون بین‌المللی حسابداران از گروه 20 برای اقدام
 • حسابداری خالص صفر
 • رویکرد قطعات سازنده؛ استانداردهای جهانی چگونه محلی می‌شوند؟
 • ارتقای گزارشگری بنگاه
 • ارتقای گزارشگری بنگاه؛ راه پیش‌رو
 • گزارشگری پایداری و نقش حرفه حسابداری
 • گزارشگری پایداری؛ توسعه تدریجی
 • گزارشگری پایداری؛ ذینفعان گسترده
 • آیا راهی برای دستیابی به استانداردهای جهانی پایداری وجود دارد؟
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی چه مواردی در پیش است؟ همبندی، کاراصلی و همگرایی
 • گزارشگری پایداری
 • گزارشگری زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری: استانداردها و رهنمودها
 •  

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

شماره 110- دی 1399- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره 111- اسفند 1399- بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی

شماره 112- اردیبهشت 1400- دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک

شماره 113- تیر 1400- پیامدهای اخلاقی فناوری برای حسابداران

شماره 114- شهریور 1400- نقش حسابداران در مبارزه با پولشویی

شماره 115- آبان 1400- اخلاق در شرایط پیچیده امروز (به مناسبت روز جهانی اخلاق)

شماره 116- دی 1400- گزارشگری مرتبط با پایداری