شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 110

آذر و دی 1399

 

موضوع محوری: آموزش فناوری ارتباطی و اطلاعاتی

 

مقاله‌ها:

 • توسعه مهارتهای فناروی اطلاعات و ارتباطات: کشورهای در حال توسعه
 • توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: آموزش
 • توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات  و ارتباطات: موضوعهایی برای حرفه حسابداری
 • آماده‌سازی متخصصان آینده؛ بررسی خودکارسازی در حسابرسی
 • عصر دیجیتال و فرصتهایی برای حسابداران
 • زنجیره‌بلوکی و آینده حسابداری
 • فناوری چگونه حسابداری را دگرگون می‌سازد؟ و چرا صنعت حسابداری باید خود را سازگار کند؟
 • پیامدهای یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • حسابرسان و آشنایی با تحلیل داده‌ها؛ گفتگو با امیرحسین نریمانی
 • حسابداران و دنیای دیجیتال؛ گفتگو با مهدی بیرانوند
 • ضرورت آموزش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات؛ گفتگو با قدرت‌اله اسماعیلی

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

شماره 110- دی 1399- آموزش فناوری ارتباطی و اطلاعاتی

شماره 111- اسفند 1399- بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی

شماره 112- اردیبهشت 1400- دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک