ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

جلد 95 نشریه حسابرس، شماره 95

خرداد و تیر 1397

 

موضوع محوری: چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی

برای مشاهده فهرست اولیه شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست اولیه نشریه شماره 95

فهرست مقالات آینده حسابرس

منتظر شماره های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

 

شماره 96- شهریور 1397- ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی (استاندارد 1 و 220)

شماره 97- آبان 1397- ضرورت تدوین استاندارد اخلاقی «واکنش به رعایت نکردن قوانین و مقررات»

شماره 98- دی 1397- اطلاعات بااهمیت، موارد افشا، و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه

شماره 100- اردیبهشت 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه