ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

جلد 97   نشریه حسابرس، شماره 97

مهر و آبان 1397

 

موضوع محوری: واکنش حسابداران به رعایت نشدن قوانین و مقررات

برای مشاهده فهرست اولیه شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست نشریه شماره 97

فهرست مقالات آینده حسابرس

منتظر شماره های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

 

   

شماره 98- دی 1397- اطلاعات بااهمیت، موارد افشا، و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه

شماره 100- اردیبهشت 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه

شماره 101- تیر 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه

شماره 102- شهریور 1398- حسابرسی گروه (استاندارد 600)