ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

 

جلد 100 نشریه حسابرس، شماره 100

فروردین و اردیبهشت 1397

 

موضوع محوری: ویژه‌نامه صدمین شماره حسابرس

برای مشاهده فهرست اولیه شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست نشریه شماره 100

فهرست مقالات آینده حسابرس

ویژه نامه صدمین شماره

برای مشاهده ویژه نامه صدمین شماره حسابرس کلیک کنید.

لوگوی صدمین شماره

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

        

شماره 101- تیر 1398- نظارت بر حرفه؛ بررسی مسایل نهاد نظارتی

شماره 102- شهریور 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه

شماره 103- آبان 1398- حسابرسی گروه (استاندارد 600)

شماره 104- دی 1398- ویژگیهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص