ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

جلد 87


 نشریه حسابرس، شماره 87

بهمن و اسفند 1395

 

موضوع محوری: مراجع سیاست گذاری و نهادهای نظارتی در حوزه حسابداری و حسابرسی

برای مشاهده فهرست شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست اولیه نشریه شماره 87

 

 

 

 

منتظر شماره های آینده نشریه حسابرس باشید:


شماره 88ـ اردیبهشت 96: قانون تجارت

شماره 89ـ تیر 96: تحلیلگری داده‌ها در حسابرسی

شماره 90- شهریور96: تردید حرفه‌ای در رسیدگی به تقلب و رعایت قوانین و مقررات

شماره 91ـ آبان 96: اخلاق و رفتار حرفه‌ای برای خدمات غیراطمینان‌بخشی