شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 112

فروردین و اردیبهشت 1400

 

موضوع محوری: دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک

مقاله‌ها:

  •  
  •  

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

شماره 110- دی 1399- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره 111- اسفند 1399- بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی

شماره 112- اردیبهشت 1400- دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک