ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

حسابرس   

نشریه حسابرس، شماره 94

 فروردین و اردیبهشت 1397

 

موضوع محوری: چالشهای حسابرسی صورتهای مالی مبتنی‌بر چارچوب گزارشگری مالی بین المللی

برای مشاهده فهرست اولیه شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست اولیه نشریه شماره 94

 

 

منتظر شماره های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

 

شماره 95- تیر 1397- چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی

شماره 96- شهریور 1397- ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی (استاندارد 1 و 220)

شماره 97- آبان 1397- ضرورت تدوین استاندارد اخلاقی «واکنش به رعایت نکردن قوانین و مقررات»

شماره 98- دی 1397- اطلاعات بااهمیت، موارد افشا، و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه