ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

شماره آینده حسابرس

جلد 98

نشریه حسابرس، شماره 98

آذر و دی 1397

 

موضوع محوری: اطلاعات با اهمیت، موارد افشا و نحوه ارائه در صورتهای مالی

برای مشاهده فهرست اولیه شماره آینده نشریه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست نشریه شماره 98

فهرست مقالات آینده حسابرس

ویژه نامه صدمین شماره

برای مشاهده ویژه نامه صدمین شماره حسابرس کلیک کنید.

لوگوی صدمین شماره

منتظر شماره های آینده نشریه حسابرس باشید:

    

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه

شماره 100- اردیبهشت 1398-ویژه نامه صدمین شماره

شماره 101- تیر 1398- نظارت بر حرفه؛ بررسی مسایل نهاد نظارتی

شماره 102- شهریور 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه