مقالات

ابهامهای موجود در بخشهای تجدید نظر شده دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی, نشریه شماره ۶۵

افشین قوی اندام  ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ابهامهای موجود در بخشهای تجدید نظر شده دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی, نشریه شماره ۶۵

بخشهای تجدید نظر شده دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی که در قالب نشریه شماره 150 سازمان حسابرسی به وسیله کمیته فنی (کمیته تجدید نظر دستورالعمل حسابرسی) در سال1381 به چاپ رسید (قبل از آن توزیع داخلی بین کارکنان سازمان حسابرسی) و در حال حاضر نیز 8 بار تجدید چاپ شده، نقطه شروعی برای تغییر نگرش در روشهای سنتی حسابرسی در کشور بوده است. هر چند هدف از تهیه  این مجموعه، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی بوده و تا حدود زیادی به بهبود روشهای حسابرسی مورد عمل منجر شده است، اما همانطور که در پیش گفتار مجموعه مزبور نیز بیان گردیده، به عنوان مکمل دستورالعمل حسابرسی قدیم (نشریه شماره 95 سازمان حسابرسی) باید مورد استفاده قرار گیرد و به رغم وجود نقاط ابهام در قسمتهای مختلف این دستورالعمل، تاکنون ویرایش و اصلاح نشده است. در مقاله حاضر به بیان برخی ابهامهای موجود در این دستورالعمل پرداخته شده که به تفکیک بخشهای مختلف، در ادامه به آنها اشاره می شود.

  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.